Eventy integracyjne – Zaawansowany Panel


Ponizszym współpartnerom tu i teraz składają wyrazy wdzięczności w imieniu Rady Pogramowej za włożony wysiłek na mecenat merytoryczny – podpisano: Lesław Górzyński, Leszek Damboń, Bogusz Bednarek i Wiliam Walicki

 • EMBO-WCNM 2nd Workshop on Computational Biology
 • Kwartalny Warsztat Specjalistów sektora przemysłowego Wyjazdy Team Building W Plenerze
 • Galicia Studies in Lingustics, Literature and Culture: The Students’ Voices 5
 • XXVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej polskiego Towarzystwa Ortopedycznego a także Traumatologicznego
 • „Prawno-ekonomiczne szansy jak również bariery szybkiego postępu przedsiębiorczości w Unii „
 • Studium Przypadku integracyjne Międzyuczelniane „Monitorowanie pożarów – metody naziemne oraz satelitarne”
 • CHIRURGIA BARIATRYCZNA i METABOLICZNA W UNII . CO DALEJ?
 • XXII Szkolenie Symulacyjne team building Modyfikacja Polimerów 2015
 • Znaczenie oddziaływań psychologicznych i socjalnych w procesie resocjalizacji
 • XVI Międzynarodowa Kongres Planarny team building „Materiały ogniotrwałe w metalurgii: wytwarzanie, podejścia badań, stosowanie”
 • IV polska Konferencja Bioindykacyjna „Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny jakości i toksyczności środowiska oraz substancji chemicznych”
 • Seminarium integracyjne Cykliczne DAAD
 • Ochrona konsumentów a także jej współczesne wyzwania
 • XI konferencja z cyklu „Ciśnienie tętnicze dzieci jak również młodzieży”- „nieznane dotąd trendy w leczeniu nadciśnienia tętniczego samoistnego u dzieci jak również młodzieży”