W jaki sposób bada się zawodowe kompetencje pracowników.

Rozmaite firmy i przedsiębiorstwa mogą przyjąć różnorodne kryteria jeżeli chodzić będzie o ocenianie zatrudnionych ludzi. Kryteria te często się opierają dużo bardziej na sympatiach i relacjach, niż na rzeczywistym zweryfikowaniu czyiś umiejętności. Z kolei w innych przypadkach stosuje się narzędzia i techniki, których zadaniem jest zmierzenie dokładnie wszystko, co się wiąże z wykonywaniem obowiązków przez daną osobę.

Aktualnie coraz większą popularnością cieszą się różne narzędzia do oceniania pracowniczych kompetencji. Wykorzystuje się je na przykład przy przyjmowaniu nowych ludzi, żeby ocenić czy przydadzą się w firmie, ale oprócz tego do okresowych ocen pracowników. Do ocen takich przede wszystkim będzie się brało wiedzę oraz umiejętności, ale w połączeniu z zaangażowaniem i zachowaniem.

Spośród dużej liczby metod, które są używane szczególnie wyróżnia się Assessment/Development Center, uznawana aktualnie za najskuteczniejszą pod tym względem. Statystyki pokazują, że jej skuteczność może sięgać nawet 76%, jest to poziom, do jakiego wszystkie inne techniki nie zbliżają się nawet. Rzecz jasna należy ją w odpowiedni sposób zastosować, ponieważ tylko w takich przypadkach badanie będzie odpowiednio efektywne.

Międzynarodowi specjaliści opracowali jakiś czas temu dokładne wskazówki, dotyczące realizacji całego procesu. Zwracają przy tym uwagę na parę istotnych obszarów, które należy brać pod uwagę podczas wykonywania pracowniczych ocen, a których zaniedbanie przyczynić się może do błędnych wniosków.

W pierwszej kolejności bardzo ważną rolę będzie tutaj odgrywać właściwa analiza stanowiska pracy. Powinna być ona przeprowadzona tak, aby pozwolić na określenie kompetencji oraz wskaźników efektywności. Jest to ogromnie istotny punkt, ponieważ od tego zależeć będą dalsze zadania, jakie zostaną wręczone pracownikowi.

Ważne jest także wykorzystanie wielu rozmaitych metod, dzięki którym można dość wszechstronnie oceniać oraz badać kompetencje. Zrobiona analiza powinna mieć co najmniej jeden rodzaj symulacji związany ze wskaźnikami efektywności jeśli chodzi o określone stanowisko pracy. Pośród najczęściej stosowanych wymienia się prezentacje, odgrywanie roli, dyskusje grupowe oraz koszyk zadań.