Ćwiczenia biznesowe – wykład mgr Hajduk


Gry menedżerskie – baza wiedzy na szkolenia:

 • Zabawy Negocjacyjne
 • Atrybut-Patron-Symbol
 • Gry biznesowe , prof. C. Ciężkowski
 • Błękitny Krzyż
 • Gdańsk. Bramy Ulicy Długiej
 • Symulacje szkoleniowe , doc. H. Cieślik
 • Na Wysokiej Połoninie. Nowe Czasy. Zwada
 • Ocena biznesowa wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i wybranych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na gospodarki polskich województw przy pomocy modeli regionalnych HERMIN
 • Ocena biznesowa wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000-2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Rozwój i struktura organizacyjna turystyki w Polsce
 • Udział i rola instytucji finansowych w realizacji działania 2.3 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Turniej wiedzy ekonomicznej
 • Erotyki – Kazimierz Przerwa-Tetmajer (162)
 • Enneagram – Helen Palmer (226)
 • Błękitno-purpórowy Matuzalem – Karol May (1181)
 • Obrona żarliwości – Adam Zagajewski (1866)
 • Wariant Luneburski – Paolo Maurensig (2048)
 • Shannara (tom 2 – Kamienie elfów) – Terry Brooks (3144)
 • Gwiazdy i ty – Andrzej Brodziak (3324)
 • Krucjata 16 – Arsenał – Jerry Ahern (4280)
 • Skradziony kryształ – Andrzej Kidaj (5057)
 • Ustroje państw współczesnych (tom 1) – Ewa Gdulewicz (5956)
 • Samopoznanie – O medytacji – Jiddu Krischnamurti (6533)
 • wolna trybuna – Christian Skrzyposzek (7080)
 • Gry menedżerskie , doc. A. Bednarek