Nowe treningi dla biznesu

 • Export oprojektowania i usług wdrożeniowych oraz raportów o handlu międzynarodowym z Rosją
 • Foresight technologiczny intensyfikacji sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym
 • Informacja i promocja – POT – 2009 – treningi z przywództwa
 • nowoczesne rozwiązania słupów rurowych jako alternatywa budowy sieci najwyższych napięć – szkolenia negocjacyjne i wyjazdowe szkolenia pracownicze
 • nowoczesne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego intensyfikacji – szkolenia z zarządzania projektem
 • Programy Dla Liderów – szkolenia sprzedażowe i dodatkowo szkolenia miekkie
 • elektroniczna platforma dystrybucji produktów cyfrowych
 • zdalna struktura publikacji e-książek dla wydawców społecznych i zawodowych na platformy mobilne i desktopy – warsztaty z przywództwa
 • IPEK – cyfrowa platforma Eventowo – Konferencyjna – warsztaty ze stresu
 • Komputeryzacja i wyposażenie w sprzęt biurowy, materiały biurowe, eksploatacyjne, oprojektowanie komputerowe, szafy kartotekowe, nabycie i finansowanie kosztów użytkowania telefonów służbowych pracowników IP i IW oraz stworzenie Lokalnego modelu Informatyc –
 • LEM – struktura wspierająca inwestowanie w przedsiębiorstwa – szkolenia z zarządzania projektem
 • Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogenereacji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – treningi biznesowe
 • Nowe podejście do e-mail marketingu – szkolenia menedżerskie
 • Optymalizacja procesów biznesowych pomiędzy Emmerson a partnerami dzięki wdrożeniu systemu B2B – warsztaty zamkniete
 • Paletyzator – nowoczesne maszyna do bezobsługowego układania opakowań na paletach
 • Paszport do importu szansą na efektywny skok technologiczny firmy Creme sc na rynku zagranicznym – szkolenia z konfliktów
 • PKWiU 722111 – treningi z zarządzania projektem
 • Poszerzenie oferty Global Pollena SA o nowoczesne produkty do płukania tkanin
 • Prace B+R szansą przyrostu konkurencyjności i innowacyjności spółki Fama – szkolenia z zarządzania czasem
 • Przestrzenne zobrazowanie obiektów podwodnych w czasie rzeczywistym – ARGOOS 3D (73) PKWiU – 73101 – szkolenia biznesowe
 • Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych
 • unowocześnienie importu firmy dzięki innowacyjnym tkaninom bambusowym – warsztaty miekkie
 • rozwój importu w Przedsiębiorstwie ARCO poprzez opracowanie strategii
 • wzmocnienie strategii działania działalności importowej profilu drzewnego Drewgór SWalczak i S-ka SJ – szkolenia zamkniete
 • rozwój działalności geodezyjnej poprzez pozyskanie harmonogramu intensyfikacji eksportu
 • skok technologiczny firmy SMAY Sp z oo przez wdrożenie systemu B2B – treningi menedżerskie
 • rozwój Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr poprzez pozyskanie zewnętrznego finansowania
 • wzmocnienie strategii działania współpracy w oparciu o nowoczesne rozwiązanie elektroniczne B2B, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji w przedsiębiorstwie Mostostal Konin sp z oo oraz dwóch podmiotach z którymi kooperuje – warsztaty z asertywności
 • Stoisko narodowe na Międzynarodowych Targach „Autumn International Fair” Albania/Tirana
 • Układ zarządzania energią obejmujący rozproszone źródła i zasobniki energii odnawialnej – treningi firmowe
 • URUCHOMIENIE CENTRUM ONKOLOGII I KARDIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ W OTWOCKU – szkolenia z zarządzania projektem
 • Uzyskanie ochrony własności przemysłowej na wynalazek pt: aparat do suszenia i rozdrabniania odpadów z tworzyw sztucznych w trybie procedury międzynarodowej PCT
 • Wdrażanie systemów B2B koniecznością dalszego intensyfikacji dla przedsiębiorstw z branży marketingu i reklamy – szkolenia z delegowania
 • WIRTUALNY ROWER i wiele więcej propozycją nowych e-usług w branży rowerowej – szkolenia negocjacyjne
 • Wyposażenie Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Pośredniczących II stopnia w latach 2007 i 2008
 • Wyposażenie w sprzęt, materiały biurowe, wynajem powierzchni biurowej oraz leasing samochodu w IW – BGK w 2010 r – treningi z obslugi klienta
 • Wzmocnienie innowacyjności firmy Frey poprzez uruchomienie nowego wzornictwa – szkolenia z zarządzania czasem
 • nabycie i uruchomienie nowoczesnego systemu B2B szansą na dalszy intensywny skok technologiczny firmy APP Sp z oo
 • nabycie i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – szkolenia negocjacyjne
 • Zgłoszenie wynalazku do ochrony patentowej w ramach procedury PCT dla firmy UNIPOL Sp z oo – szkolenia z konfliktów}