Dofinansowanie na szkolenia menedżerskie


Ogłaszamy iż w ramach pogramu dotacyjnego „Małopolski Program Infrastrukturalny” do merytorycznego etapu przechodzą tu wymienione programy:

 • zbudowanie elektronicznej platformy rezerwacji miejsc noclegowych w obiektach agroturystycznych – szkolenia firmowe
 • wypracowanie nowoczesnej aplikacji mobilnej *Retoria*, umożliwiającej powszechne budowanie, edytowanie oraz generowanie własnych witryn elektronicznych – szkolenia miekkie
 • Zamknięte Konferencje Z Asertywnej Komunikacji – treningi z delegowania
 • zbudowanie platformy elektronicznej o charakterze usługowo-społecznościowym służącej do gromadzenia, analizowania oraz wymiany informacji dotyczących sympatyków europejskich klubów piłkarskich – treningi z kreatywności
 • wypracowanie portalu tematycznego dla rodziców z zestawem e-usług – szkolenia z konfliktów
 • zbudowanie prototypu „kontrolatora oglądalności TV” oraz jego uruchomienie – warsztaty z zarządzania projektem
 • stworzenie wirtualnego biura procesowego Archicomp – szkolenia zamkniete
 • wzrost potencjału badawczego laboratorium poprzez zastosowanie innowacyjnych metodyki – warsztaty pracownicze
 • interdyscyplinarne modely sterowania, diagnostyki, zdalnego dostępu i wizualizacji pracy dla układów pompowych i technologicznych – szkolenia interpersonalne
 • analiza efektów wykorzystania toru w jądrowym reaktorze energetycznym – warsztaty menedżerskie
 • Badania i rozwój technologii współspalania w kotłach na paliwo stałe Vulcan 300 PKWiU: 282212-0030 Kotły centralnego ogrzewania, ogrzewane paliwem stałym – szkolenia ze stresu
 • Badania nad produktem informatycznym opartym na innowacyjnych rozwiązaniach komunikacji radiowej – warsztaty miekkie
 • PKWiU: 334023 – treningi zamkniete
 • Całościowa zmiana procesu produkcyjnego fundamentów betonowych wynikająca z ochrony wzoru przemysłowego – szkolenia z asertywności
 • Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej – szkolenia z asertywności
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez implementacja nowoczesnej technologii produkcji wkładów do zmywarek – treningi biznesowe
 • e-kurier – koncepcja narzędziowego zamawiania usług kurierskich – warsztaty z asertywności