Symulacje strategiczne – fundamenty teoretyczne do pracy dyplomowej


Ogłaszamy że na studiach Trening Interpersonalny i Gry Integracyjne akceptujemy następujące tematy do pracy dyplomowej:

  • zabawa decyzyjna – „Dekadentyzm Charlesa Baudelaire’a jako droga do nowoczesności na przełomie XIX/XX wieku ” i „Obraz małej ojczyzny w mediach na podstawie Gniezna i okolic”
  • symulacja komunikacyjna – „Przetwarzanie i Obserwacja obrazów z kamery terahercowej” oraz „Krytycy i artyści młodopolscy o sztuce. Na podstawie ocenianych tekstów: Stanisława Brzozowskiego, Zenona Przesmyckiego, Stanisława Przybyszewskiego, Jerzego Żuławskiego”
  • gra komunikacyjna : „Udział prasy w kształtowaniu mentalności społecznej Polaków” oraz Interpersonalne Gry Decyzyjne oraz „Media elektroniczne we współczesnej polskiej rodzinie. Dylematy kulturowo-socjologiczne”
  • symulacja zespołowa – „Miasto Ochryd (Ochryda) w przestrzeni historycznej i kulturowej” oraz „Stosunki polsko-ukraińskie w XX i XXI wieku”
  • symulacja językowa : „Kulturowe oraz komunikacyjne czynniki w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Podstawowe problemy” oraz „Niekonwencjonalne hotele Świata”
  • gra biznesowa – „Wizerunek kobiety w reklamie prasowej” oraz „Patologie i dewiacje społeczne jako wyzwania współczesnego społeczeństwa”
  • zabawa zespołowa : „Rozumienie pojęcia wolność” oraz „Współczesny terroryzm w opiniach prasy polskiej. Uwarunkowania polityczno-socjologiczne ”
  • zabawa komunikacyjna – „Cenzura i ludzie cenzury w PRL-u. Struktura i działalność urzędów cenzorskich w latach 1965-1972” i „Symbolika liturgiczna greckokatolicka w interpretacji Jana Złotoustego”
  • symulacja strategiczna : „Ludzie tygodnika „Polityka” przed o po transformacji 1981-2000” oraz „Programowe wspomaganie procesu wytwarzania cienkowarstwowych struktur wielowarstwowych metodami rozpylania magnetronowego i laserowej ablacji”