Granty Europejskie na kursy zamknięte


Potwierdzamy że w ramach funduszu dofinansowań „Wielkopolski Program Regionalny” do kolejnego etapu przechodzą następujące projekty:

 • zbudowanie internetowej platformy dla projektantów i konsumentów materiałów spersonalizowanych – warsztaty HR
 • zbudowanie internetowo-mobilnego modelu gromadzenia i przesyłu danych teleadresowych – szkolenia firmowe
 • WarsztatyZ Efektywności Personalnej – warsztaty z konfliktów
 • stworzenie platformy Eskulap24 do zarządzania zintegrowanymi danymi medycznymi przez placówki ochrony zdrowia i pacjentów – treningi interpersonalne
 • wypracowanie portalu społecznościowego EcoFacepl – szkolenia biznesowe
 • wypracowanie profesjonalnego serwisu społecznościowego dla branży filmowej i telewizyjnej – szkolenia handlowe
 • zbudowanie technologicznego vortalu conowegopl – treningi HR
 • progres międzynarodowej konkurencyjności firmy Stalmech poprzez wdrożenie modernizacyjnej linii technologicznej – szkolenia handlowe
 • zwiększenie sprzedaży importowej firmy WIT-POL sj poprzez intensyfikację działań – warsztaty biznesowe
 • APP, ADPR – wdrażanie innowacji i dyfuzja dobrych praktyk w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – warsztaty pracownicze
 • Badania drogą intensyfikacji – PKWiU 274042; PKWiU 2712310 – szkolenia menedżerskie
 • Bifalina – pozyskanie zewnętrznego inwestora poprzez debiut na rynku NewConnect firmy spin-off – treningi interpersonalne
 • – nowoczesny tester do termografii ciekłokrystalicznej, wykrywający raka piersi – szkolenia handlowe
 • – szkolenia z przywództwa
 • INWESTORÓW ZEWNETRZNYCH O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM – treningi negocjacyjne
 • ECOTECH – COMPLEX – Człowiek, Środowisko, Produkcja – warsztaty ze stresu
 • Ekologiczne materiały polimerowe do zastosowań w budownictwie i przemyśle chemicznym – szkolenia z delegowania