Czy automatyzacja pracy ma wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatnie parę miesięcy to naprawdę dobra sytuacja na pracowniczych rynkach – jak widać podanych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poziom bezrobocia osiągnął najniższy od prawie trzydziestu lat poziom. W październiku bieżącego roku wynosiło około ośmiu procent, a jakieś spadki widoczne były w prawie wszystkich województwach. Sytuacja taka oznaczać będzie dla pracodawców, że mogą wystąpić pewne kłopoty ze znalezieniem odpowiednich specjalistów.

Z pewnością tego typu sytuacja ma miejsce w branżach związanych z nowymi technologiami, tam już od paru lat pracujący tam ludzie mają świadomość tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Jednak identyczna sytuacja zaczyna mieć miejsce w zupełnie nowych branżach, między innymi w obszarach, w których jeszcze do niedawna warunki dyktowali pracodawcy.

Taka sytuacja jest bardzo korzystna nie tylko dla osób szukających pracy, ale także dla naszej gospodarki, którą może napędzić wzrost wynagrodzeń. Dodatkowo coraz większą rolę ogrywają różne dodatki, jakimi motywuje się pracowników. Zaliczyć do nich między innymi można karnety do obiektów sportowych, prywatną opiekę medyczną czy pakiet ubezpieczeń dla pracowników i ich rodzin.

Co interesujące, tendencje w naszym kraju są całkowicie inne, niż w reszcie świata, gdzie obserwuje się ciągły wzrost poziomu bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że w 2017 roku ogólna ilość ludzi bez pracy osiągnąć nawet poziom powyżej dwustu milionów. Najważniejszym powodem takiego stanu rzeczy jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Wbrew opiniom wielu osób, rozwój technologiczny i coraz większa automatyzacja zbyt mocno nie wpływają na stopę bezrobocia. Hasła tego typu słyszy się często od dziewiętnastego wieku, a nadal pomimo używania wielkiej liczby najróżniejszych maszyn ludzie nadal są potrzebni. Faktem jest natomiast to, że zaawansowane technologie powodują znikanie niektórych profesji i tworzenie się zupełnie nowych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnim czasie rośnie bardzo szybko, albo bezpośrednio korzystają one z technologii, albo zapewniają jej odpowiednią obsługę. Z takich też powodów widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie inwestować muszą we własny rozwój i nie bać się zmian.