Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatni okres czasu to polepszająca się sytuacja na rynkach pracy – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie uzyskało najniższy od 1991 roku poziom. Pod koniec 2016 roku wyniosło 8,2 procenta, a jakieś spadki widoczne były w 14 ze wszystkich województw. Tego typu sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że będą oni mieli pewne problemy ze znalezieniem odpowiednich ludzi.

Z pewnością taka sytuacja ma miejsce w branżach technologicznych, w nich już od kilku lat ludzie mają świadomość tego, że to oni dyktują warunki. Jednak bardzo podoba sytuacja ma ostatnio miejsce w coraz większej ilości branż, również w obszarach, w jakich jeszcze całkiem niedawno warunki dyktowały firmy.

Sytuacja tego typu jest dość korzystna nie tylko dla osób szukających pracy, lecz również dla gospodarki, którą może rozruszać odpowiedni wzrost wynagrodzeń. Poza tym duże znaczenie zaczynają mieć różne dodatki, którymi kusi się pracowników. Można do nich między innymi zaliczyć karty sportowe, opiekę medyczną czy pakiet ubezpieczeń dla pracowników i ich rodzin.

Co ciekawe, w naszym kraju trendy są całkowicie inne, niż na całym świecie, gdzie obserwuje się regularny wzrost bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że w 2017 roku ogólna ilość ludzi nie mających zatrudnienia może sięgnąć poziomu nawet 200 milionów. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Wbrew opiniom wielu osób, postęp technologiczny i automatyzacja pracy nie wpływają zbyt mocno na poziom bezrobocia. Tego typu hasła słyszy się często od dwustu lat, a w dalszym ciągu pomimo stosowania wielkiej liczby najróżniejszych urządzeń ludzie nadal są potrzebni. Faktem jest natomiast to, że nowoczesne technologie będą powodowały znikanie pewnych profesji i tworzenie się innych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnim czasie rośnie bardzo szybko, albo w bezpośredni sposób one korzystają z nowoczesnych technologii, albo będą zapewniać jej odpowiednią obsługę. Z tego też powodu coraz bardzie widoczna jest decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zajęcie inwestować muszą w swój rozwój i nie obawiać się zmian.