Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Abstynencja pracowników przez różne choroby stanowi ogromny problem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu taka osoba nie wykonuje swoich zawodowych obowiązków, lecz należy mu się również za ten czas odpowiednie wynagrodzenie. Przy określonej ilości dni na zwolnieniu płaci je firma, a potem obowiązek ten przejmuje ZUS.

W chronieniu przed pracowniczymi chorobami ważna jest prewencja, z tego też powodu w działania tego typu angażuje się też często Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z istotniejszych obszarów, w których działania tego typu zostały podjęte, jest zapobieganie negatywnym skutkom stresu związanego z pracą pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowane zostały specjalistyczne szkolenia i warsztaty związane z ta tematyką.

Pracodawcy przy tym projekcie mogą skorzystać poza tym z szeregu narzędzi, które pozwolą zbadać wysokość ryzyka w firmach, które prowadzą. Tym sposobem będzie można zacząć właściwe działania naprawcze, a oprócz tego wdrożyć środki profilaktyczne chroniące przed występowaniem zawodowego stresu.

Jak pokazują statystyki, ten właśnie czynniki to jeden z najczęściej występujących powodów nieobecności pracowników. Ocenia się, że ponad połowa lekarskich zwolnień będzie efektem postępujących problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużymi nerwami w miejscu pracy. Tylko problemy z układem mięśniowo-szkieletowym są częściej zgłaszane wśród problemów z pracą zawodową.

Długotrwały stres może się bardzo negatywnie odbić na wielu różnych obszarach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Często powoduje narastające problemy ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a w ogóle nie leczony może się stać przyczyną poważnych chorób. Narażenie przez dłuższy czas na warunki stresowe może się nawet skończyć ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy w wielu przypadkach nie wiedzą zupełnie, ile niepożądanych skutków może dla nich nieść życie w stresujących warunkach. Skutki takiej sytuacji odbywają się również na funkcjonowaniu firmy, bowiem zmniejsza się produktywność i zadowolenie, a rośnie ilość wypadków i zwolnień chorobowych.