Ćwiczenia strategiczne – zalecenia do egzaminu


Potwierdzamy iż na kursie Edukacja Innowacyjna i Symulacje Integracyjne rekomendujemy prezentowane na niniejszej liście tematy do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja edukacyjna – „Wizerunek idealnego mężczyzny w ogłoszeniach matrymonialnych” oraz „Wierzenia Wikingów”
  • zabawa biznesowa – „Ekstremalne temperatury powietrza w Polsce południowo-wschodniej w latach 2006-2013” oraz „Tajemnice Zaśnięcia i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w ujęciu ikon”
  • zabawa biznesowa : „Tożsamość narodowa młodzieży ukraińskiego pochodzenia w Polsce. Problematyka komunikacji kulturowej na portalach społecznościowych” oraz Społeczne Gry Menedżerskie i „Publiczna dyskusja o uzależnieniach alkoholowych oraz o ich wpływie na życie rodzin i społeczeństwa”
  • gra komunikacyjna : „Zarządzanie projektem kulturalnym na szczeblu samorządu terytorialnego w świetle prawodawstwa polskiego oraz Unii Europejskiej” i „Formy wojen informacyjnych w nowych mediach”
  • zabawa kreatywna : „Wizerunek współczesnego kina kung fu. Na danych źródłowych z filmów z Brucem Lee, Jackiem Chanem i Jetem Li” i „Mobing jako patologia interakcji międzyludzkich”
  • symulacja komunikacyjna – „Język polski jako obcy – rozumienie pojęć uniwersalnych: wolność, demokracja, terroryzm. Rola kultury” oraz „Komunikacja interpersonalna w miejscu pracy założenie teoretyczne a praktyka społeczna”
  • symulacja edukacyjna : „Recepcja sztuki antycznej w architekturze Gniezna od XVIII do XXI wieku” oraz „Mityzacja rzeczywistości w dostępnych utworach Tadeusza Nowaka”
  • zabawa kreatywna – „Collegium Europejskie w dialogu między Zachodem a Wschodem ” oraz „Miłość tematem artystyczno- literackim. Na modelu powieści epistolarnych „Cierpienie Młodego Wertera”,” Nowa Heloiza’, ” Nniebezpieczne związki””
  • gra biznesowa : „Mogilno: współrzędne czasu historycznego przestrzeń geokulturowa” i „Igrzyska gladiatorskie w filmie Gladiator Ridey’a Scotta”