Granty Europejskie na kursy z zarządzania


Ogłaszamy że w ramach funduszu dofinansowań „Wielkopolski Program Strukturalny” do czwartego etapu dopuszczono znajdujące się na poniższej liście aplikacje:

 • wypracowanie zdalnego serwisu zawierającego bazę materiałów instruktażowych w zakresie samodzielnego realizowania zadań – warsztaty z przywództwa
 • wypracowanie cyfrowej porównywarki produktów FMCG oferowanych w sieciach handlu tradycyjnego – treningi zamkniete
 • Szkolenia Z Zarządzania Strategicznego – szkolenia z konfliktów
 • stworzenie osystemowania dla branży księgowej udostępnianego on-line wraz z funkcjonalnością składania e-deklaracji i mechanizmem geolokalizacji – szkolenia interpersonalne
 • wypracowanie portalu strategiczno-taktycznych gier on-line na przeglądarkę internetową – szkolenia z zarządzania projektem
 • wypracowanie profesjonalnej usługi cyfrowej – elektronicznej i systemowej platformy (e-pasażu) wspierającej transakcje na rynku budowlanym – szkolenia ze stresu
 • zbudowanie usługi e-dietetyk – technologicznego serwisu doboru indywidualnej diety żywieniowej – szkolenia sprzedażowe
 • przyrost konkurencyjności Firmy JOONGPOL oraz partnerów biznesowych w związku z uruchomieniem rozwiązania informatycznego B2B – warsztaty interpersonalne
 • wzmocnienie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej przez opracowanie mobilnego procesu Wspierania Inwestycji Budowlanych – szkolenia z zarządzania czasem
 • Automatyczna platforma obrotu odpadami – warsztaty z zarządzania projektem
 • firmy na rynku krajowym – warsztaty HR
 • Bifalina, uzyskanie ochrony własności przemysłowej w trybie PCT na metodę otrzymywania N-blokowanego peptydu – szkolenia z zarządzania czasem
 • Bioutylizacja zanieczyszczeń powietrza emitowanego z kurników – szkolenia z zarządzania projektem
 • Budowa platformy wymiany danych pomiędzy G24 Group a Partnerami – szkolenia ze stresu
 • Droga do Polski Przedsiębiorczej – warsztaty z zarządzania czasem
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez rozpoczęcie wytwarzania nowoczesnych maszyn dla przemysłu tytoniowego – treningi biznesowe
 • e-GCS – zaawansowana elektroniczna koncepcja biznesowych gier symulacyjnych – treningi firmowe