Subwencje na warsztaty z zarządzania


Ogłaszamy że w ramach pogramu unijnego „Dolnoslaski Program Strukturalny” do ostatecznego etapu zaakceptowano poniższe wnioski:

 • zbudowanie mobilnej platformy do systemowej obsługi zleceniodawców w zakresie systemowania i obróbki graficznej – warsztaty HR
 • wypracowanie mobilnego serwisu typu augmented reality (poszerzona rzeczywistość) dla użytkowników telefonów komórkowych – warsztaty z przywództwa
 • Szkolenia Z Przywództwa – warsztaty z zarządzania projektem
 • wypracowanie platformy aukcyjnej Sprzedazmagazynowapl – szkolenia biznesowe
 • wypracowanie portalu cyfrowego ARTSCHANNELPL – szkolenia ze stresu
 • stworzenie serwisu elektronicznego wspierającego zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie systemów wynagrodzeń pracowniczych – treningi miekkie
 • stworzenie, wdrożenie i świadczenie e-usługi w postaci automatycznego systemu zabezpieczenia danych przez firmę e-Solution – treningi z obslugi klienta
 • progres importu w ZMM MAXPOL – treningi z kreatywności
 • modyfikacja strategii spółki Gerda na rynkach UE Etap 1 – opracowanie koncepcji rozwoju importu – szkolenia z zarządzania czasem
 • Adadio – zintegrowana koncepcja B2B wspomagająca zarządzanie sprzedażą powierzchni reklamowej w sieciach multipartnerskich – treningi pracownicze
 • kontrola procesów biznesowych na linii dostawcy – POLMAN – odbiorcy – treningi zamkniete
 • badanie i uruchomienie do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych wytworzonych z wykorzystaniem surowców odpadowych – treningi sprzedażowe
 • BizIn – wypracowanie kompleksowego procesu zarządzania firmą przez Internet – szkolenia z obslugi klienta
 • Centrum Czystych procedury Węglowych – treningi z obslugi klienta
 • Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej – szkolenia miekkie
 • Dywersyfikacja usług poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii do obróbki wielkogabarytowych blach i profili – szkolenia sprzedażowe
 • eKreatorFirmy – wypracowanie internetowego serwisu wspomagającego tworzenie nowej firmy – szkolenia z delegowania