Zawiadomienie – weryfikacja – Kurs Coachów

Powiadomienie – egzamin – Szkolenie TrenerskieZ dniem dzisiejszym publikujemy aktualne zadania testowe dla uczestników kursu „Akademia Coachów Interpersonalnych:

Celem kandydata w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych zespołu jednej z niżej wymienionych organizacji non profit, a potem przeprowadzenie dla niej kursu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z poniższych problemów.

Obowiazkowym fragmentem zaliczenia winien być temat szkolenia dla przedstawicieli handlowych

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU UZUPEŁNIAJĄCO NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Sekretarka-asystentka
 • Obudź swoją kreatywność! warsztat rozwoju kompetencji kreatywnego myślenia w biznesie
 • Myśl inaczej! intensywny trening kreatywności
 • Zespołowa kreatywność i innowacyjność


  ZESTAWIENIE PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH DOPUSZCZAMY ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNEGO „STRICTE”
 • STOWARZYSZENIE FAUNA
 • LUBELSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI
 • STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW I ANIMATORÓW KULTURY
 • KLUB ABSTYNENTA „LIBRA”
 • KLUB SPORTOWY „NIERODZIM” W USTRONIU
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY „NADWIŚLAN” GÓRA
 • ZACHODNIOPOMORSKA FUNDACJA NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W ŻĘDOWICACH
 • FLORENCJA
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI „OTWARTE DRZWI”
 • ABSTYNENCKI KLUB ŻEGLARSKI „PAPROCANY”
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU I ODNOWY WSI CHOCIANOWICE PRZY RADZIE SOŁECKIEJ CHOCIANOWIC
 • TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W WERBKOWICACH