Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – projekty EFS

W związku z finalizacją projektu nr HBY/52 3 9 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania środków z Luksemburskiego Trustu Pomocowego

Harmonogram debata podczas warsztatu przewiduje poniższe grupy panelowe:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • Ocena ex-ante potencjału rozwojowego miast Wielkopolski w kontekście projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach PO IG
 • Zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie tworzenia powiązań kooperacyjnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 5.1 PO IG
 • Analiza sprawności wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotele na Szkolenia Team Building
 • Zakres znajomości zagadnień związanych z funduszami unijnymi przez społeczeństwo Warmii i Mazur
 • Badanie stopnia poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Ocena skuteczności działań informacyjno – promocyjnych w ramach PO KL na poziomie Priorytetów VI,VII,VII,IX- komonent regionalny oraz określenie potrzeb informacyno – promocyjnych z punktu widzenia beneficjntów
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • projektów wodno-ściekowych i
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat a. (10 edycji badania)
 • Przygotowanie instytucjonalne wybranych beneficjentów do wdrażania projektów systemowych w ramach Priorytetu III PO KL
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w następujących dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
 • Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
 • Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 • Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Działalność klubów sportowych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: biłgorajski oraz jarosławski

  Upoważnieni beneficjenci to: „E.Wedel” S.A., Huta Szkła „ANTONINEK” Sp. z o.o., Wytwórnia Konstrukcji Stalowych „MOSTOSTAL -CHOJNICE” S.A., „VIKING” Uslugi Ogulnobudowlane Marcin Stachura, Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „Pomatik”, „Panda Trzebnica” , Agencja Nasienna Sp. z o.o., Extremum Sp. z o.o., GISPRO , Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ŚLUBNYTARG.PL , WINKIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ardea Arte, Edyta Kruhlik, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Poradnia Okulistyczna „OptiMed” Centrum Rehabilitacji Wzroku Ewa Frejtag, Jadwiga Szatkowska Consulting Biuro Rachunkowe

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.