Licencjonowane treningi ze sprzedaży

 • Ewaluacja programu Operacyjnego zaawansowana Gospodarka w 2011 r
 • Flycomp – koncepcja e-usługowa dla pilotów samolotów i innych statków powietrznych
 • Giełda Usług Tłumaczeniowych Linguara – warsztaty biznesowe
 • INNOWACJA KLUCZEM DO SUKCESU – szkolenia z przywództwa i dodatkowo szkolenia z przywództwa
 • nowoczesne układy wydechowe do samochodów osobowych – badania i implementacja – szkolenia sprzedażowe
 • Konferencje Z Przywództwa wg Blancharda Na Pomorzu – szkolenia biznesowe i bezpłatne szkolenia handlowe
 • Interaktywny system usługowy dedykowany dla firm z branży urody i relaksu
 • cyfrowa platforma wspomagajaca zarządzanie pracownikami w systemie telepracy – szkolenia menedżerskie
 • cyfrowe PRZEWODNIKI GPS NA URZĄDZENIA MOBILNE – szkolenia z konfliktów
 • Kompozyty i Nanokompozyty Ceramiczno-Metalowe dla Przemysłu Lotniczego i Samochodowego (Akronim: KomCerMet) –
 • Mechatroniczny system sterowania, diagnostyki i zabezpieczeń w maszynach górnictwa odkrywkowego – treningi z delegowania
 • NOWA GENERACJA ROZJAZDÓW SZYNOWYCH OTRZYMYWANYCH METODĄ ODLEWANIA ZE STALIWA BAINITYCZNEGO
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia firmowe
 • Nowoczesne kompleksowe interfejsy dla systemu elektronicznej wymiany danych – szkolenia ze stresu
 • Ochrona własności intelektualnej stabilizacji podłoży – szkolenia z zarządzania projektem
 • Paletyzator – nowoczesne maszyna do narzędziowego układania opakowań na paletach
 • Personal Skills – predyspozycje i talenty osobiste on-line – treningi z przywództwa
 • Podniesienie konkurencyjności firmy PRO-DENT poprzez wdrożenie osystemowania do realizacji procesów biznesowych B2B drogą elektroniczną – warsztaty sprzedażowe
 • Pozyskanie usług doradczych w zakresie koncepcji intensyfikacji importu firmy Macsoft
 • program Homing Plus – procesy realizowane przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy (zwany Homing+) – warsztaty z zarządzania czasem
 • Pyrzowicepl – stworzenie internetowej platformy usługowo-informacyjnej dla kompleksowej obsługi klientów linii lotniczych portu lotniczego MPL Katowice w Pyrzowicach – warsztaty z konfliktów
 • Rozpoczęcie importu usług przed EURO 2012
 • unowocześnienie eksportu – szkolenia handlowe
 • skok technologiczny artroskopowej metody implantacji autologicznych chondrocytów, stosowanej w leczeniu ubytków chrząstki
 • rozwój działalności eksportowej poprzez pozyskanie planu dynamizacji importu – warsztaty z zarządzania projektem
 • skok technologiczny firmy Antoni Bolesta poprzez planowanie działań importowych
 • wzmocnienie strategii działania firmy SILVEST SA poprzez pozyskanie inwestorów zewnętrznych – szkolenia z obslugi klienta
 • wzmocnienie strategii działania głównej działalności GoldenLine Sp z oo, poprzez sporządzenie planu ekspansji importu
 • Ski 360 – nowoczesny portal dla pasjonatów narciarstwa – szkolenia z obslugi klienta
 • Stowarzyszenie „Aurum”- sieć inwestorów prywatnych
 • Udostępnienie oprogramowania on-line ułatwiającego pracę pilotom i pracownikom branży lotniczej – treningi z przywództwa
 • Uruchomienie e-agencji pracy tymczasowej wyspecjalizowanej w obsłudze inżynierów – warsztaty sprzedażowe
 • VoDo – platforma on-line do zarządzania ruchomymi obiektami
 • WIDOK – Własność Intelektualna: Doceniam – Ochraniam – Korzystam – treningi ze stresu
 • Wirtualny Duży Format – szkolenia z obslugi klienta
 • wzmocnienie usług doradczych niezbędnych do zainicjowania działalności eksportowej
 • Wyposażenie w sprzęt komputerowy, biurowy, materiały biurowe, eksploatacyjne, finansowanie kosztów użytkowania telefonów służbowych pracowników na potrzeby IP II dla działań 45 i 622 PO IG w Ministerstwie Gospodarki – treningi negocjacyjne
 • Zaprojektowanie i wdrożenie przez NetLine nowych produktów dedykowanych rynkowi zdrowia – warsztaty handlowe
 • Zakład Budowy Stacji Uzdatniania Wody
 • pozyskanie i implementacja wielopoziomowego systemu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – warsztaty menedżerskie
 • Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego ekspansji Polski do 2050 roku – treningi z zarządzania projektem}