Subwencje na warsztaty HR


Potwierdzamy iż w ramach pogramu dotacyjnego „Małopolski Program Edukacyjny” do przedostatniego etapu zaakceptowano znajdujące się na poniższej liście granty:

 • wypracowanie mobilnej biblioteki cyfrowych fotografii oraz ujęć filmowych – szkolenia biznesowe
 • wypracowanie multimedialnego serwisu zawierającego 4 e-usługi dotyczące korepetycji – szkolenia ze stresu
 • Kursy Dla Kierowników Regionalnych – warsztaty z kreatywności
 • zbudowanie platformy zdalnej prezentującej informacje o produktach w polskich sklepach zdalnych w kategorii odzież, obuwie i biżuteria, umożliwiającej porównywanie tych produktów pod względem wyglądu oraz dokonanie ich pozyskanieu w sklepach partners – warsztaty z zarządzania czasem
 • stworzenie portalu umożliwiającego naukę za pomocą komputera PC lub urządzeń mobilnych – szkolenia menedżerskie
 • wypracowanie serwisów informacyjnych oraz sieci samoobsługowych punktów dostępu do internetu w powiecie kartuskim i kościerskim – szkolenia menedżerskie
 • stworzenie wortalu informacyjnego, portalu społecznościowego oraz modelu dystrybucji publikacji dla użytkowników technologii e-papieru – warsztaty z przywództwa
 • progres innowacyjności przedsiębiorstwa Globema poprzez realizację badań przemysłowych oraz rozwojowychPKWiU-722212 – warsztaty z zarządzania czasem
 • modelowe Laboratoria Zrównoważonych technologii Eksploatacji – warsztaty z zarządzania czasem
 • „Dostarczenie i udostępnienie Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem informacyjnym na terenie Gminy Siennica” – szkolenia interpersonalne
 • kontrola i usprawnienie działań obsługowo – sprzedażowych przy rezerwacjach hoteli i imprez dla klientów biznesowych STAYPOLAND – szkolenia negocjacyjne
 • Badania nad zastosowaniem amfibolitu i jego implementacja w nowoczesnym budownictwie – treningi z konfliktów
 • BUDOWA systemU B2B DLA BIURA USŁUG KSIĘGOWO FINANSOWYCH URSZULA OBARZANEK I JEGO KONTRAHENTÓW – szkolenia z asertywności
 • Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej na potrzeby energetyki jądrowej i medycyny nuklearnej – treningi z przywództwa
 • – warsztaty pracownicze
 • Działania informacyjne i promocyjne w ramach I i II Priorytetu systemu Operacyjnego nowoczesna Gospodarka w 2009 r – warsztaty handlowe
 • Ekspansja na rynki zagraniczne firmy „DANPOL” z wykorzystaniem „Paszportu do eksportu” – treningi z konfliktów