Oceny – szkolenia z kreatywności – Ośrodek Treningu

Zestawienie nagrodzonych aplikacji w programie dofinansowań Kanadyjskiego Grantu Przedsebiorczości:

  • 9/E/ŁÓDZKIE-, automatyczna reorganizacja własnej innowacyjnej technologii produkcji pokryć dachowych, PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „OMEGA” ŁUKASZ SOSNOWSKI BOGUSŁAW STEMPIEŃ, SPÓŁKA JAWNA, . Dla tego aplikacji zatwierdzono środki na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener HR: Andrzej Skała. Zalecane w agencji Homo Creatore
  • BG0/T/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Umocnienie pozycji konkurencyjnej Spółki wśród światowych producentów kształtek elektrooporowych poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnej grupy produktów., FOX FITTINGS SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu przyznano dotację na gry decyzyjne. Zalecane w tym projekcie szkolenia z zarządzania najlepiej zrealizuje szkoleniowiec z referencjami.
  • AD0/R/LUBUSKIE-, Opracowanie innowacyjnej integracji nowoczesnych urządzeń telemetrii oraz infrastruktury w celu automatyzacji Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy, GRUPA CARGO SA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego wniosku zatwierdzono subsydia na gry biznesowe. Rekomendowany trener HR: Piotr Herra. Zalecane szkolenia w spółce Berndson
  • 9/M/PODLASKIE-, Dywersyfikacja działalności poprzez wdrożenie na rynek innowacyjnej chłodnicy wentylatorowej , „INŻYNIERIA MASZYN KLIMATYCZNYCH I URZĄDZEŃ SPECJALNYCH” SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego wniosku zaakceptowano środki na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener zarządzania: Piotr Tymochowicz. Zalecane treningi menedżerskie w firmie Instytut Rozwoju Biznesu
  • G7/J/LUBELSKIE-, Utworzenie innowacyjnej myjni bezdotykowej w Katowicach., P.U. LIFE Jacek Janik, Dla tego projektu zaakceptowano subwencję na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener HR: Marek Herra. Zalecane szkolenia w fundacji Brainstorm
  • 7/P/POMORSKIE-, Znaczący poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wielopoziomowe usprawnienie innowacji produktowych i procesowych na rynku krajowym., AXIS SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego projektu ogłoszono środki na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Wojciech Nęcki. Zalecane szkolenia handlowe w agencji Akademia przygoda
  • 2/X/ZACHODNIOPOMORSKIE-, ekonomizacja i komercjalizacja innowacyjnej linii do diagnozowania bezpieczeństwa pojazdów CERTUS w kraju i za granicą, W.S.O.P. SP Z O.O., Dla tego wniosku przyznano dotację na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Mateusz Batko. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w instytucie House of Skills
  • G3/H/PODLASKIE-, Nowe rozwiązania w zakresie leczenia i wsparcia chorych z zaburzeniami neurologicznymi. , MEDICAL PROCESS MANAGEMENT , Dla tego aplikacji ogłoszono dotację na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Mateusz Nęcki. Zalecane szkolenia biznesowe w instytucie GFKM
  • C8/J/ŁÓDZKIE-, Platforma Telemedyczna InfoPacjent – automatyczna reorganizacja innowacyjnego produktu odpowiedzią na potrzeby branży usług medycznych., INFOCLIENT SP Z O.O., Dla tego aplikacji zatwierdzono subwencję na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Szymon Santorski. Zalecane w fundacji GFKM