Ćwiczenia kreatywne – zalecenia do pracy zaliczeniowej


Zawiadamiamy iż na kursie Trening Interpersonalny i Symulacje Eksperymentalne zaleca się następujące problemy do egzaminu:

  • symulacja strategiczna : „Przestępczość komputerowa w Polsce” i „Postać Jadwigi Śląskiej w religijności i kulturze polskiej”
  • gra strategiczna – „Tajemnice Zaśnięcia i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w ujęciu ikon” i „Świetość kobiet w kulturze religijnej wschodu i zachodu ( na przykładach)”
  • symulacja lingwistyczna – „Terroryzm islamski przypadek Al.-Kaidy” oraz Symulacje Biznesowe oraz „Wampiryzm w kulturze masowej”
  • symulacja lingwistyczna – „Absurd ironia groteska bronią przeciwko czasom terroru na studium przypadku twórczości Michała Zoszczenki i Władimira Wojnowicza” oraz „Od miłości do nienawiści – Legia Warszawa jako fenomen społeczny”
  • symulacja edukacyjna – „Matteo Ricci SJ – wizjoner ewangelizacji i Dalekiego Wschodu” oraz „Postać kobiety antycznej Grecji w opiniach”
  • zabawa menedżerska – „Współczesne słonictwo kontrkultur muzycznych – język młodzieżowy” i „Detekcja przestrajania temperaturowego kwantowych laserów kaskadowych”
  • zabawa komunikacyjna – „Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce ( na przykladzie województwa wielkopolskiego)” oraz „Komunikacja rocznego dziecka”
  • zabawa słownikowa – „Feminizm – pojęcie modne, czy znaczące?” i „Porównanie kuchni polskiej i kuchni bałkańskiej na przykłdzie kuchni macedońskiej”
  • zabawa decyzyjna – „Sieciowa awataryzacja. Kreowanie użytkownika w cyberprzestrzeni” i „FC Barcelona jako symbol tożsamości narodowej Katalończyków”