Scenki komunikacyjne – hipotezy do pracy zaliczeniowej


Zawiadamiamy iż na kursie Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Integracyjne dopuszcza się nizej wymienione problemy do zaliczenia:

  • zabawa menedżerska – „Kibic-chuligan-kibol. Obraz medialny kibiców na Łamach dziennika „Gazta Wyborcza”” oraz „Ikona w prawosławiu: źródło doznań estetycznych i duchowych”
  • gra menedżerska : „Językowe środki manipulacji i perswazji w reklamach prasowych produktów spożywczych” i „Poetyka kina socrealistycznego na danych źródłowych z filmów „Dom na Pustkowiu” Jana Rybkowskiego i „Piątka z ulicy Barskiej” Aleksandra Forda”
  • gra biznesowa : „Ikona Jezusa Chrystusa podstawą chrześcijańskiej ikonografii” oraz Kaskadowe Gry Negocjacyjne oraz „Wizerunek Europy Środkowo-wschodniej w esejach Andrzeja Stasiuka „Jadąc do Babadaj” i „Dojczlid””
  • gra edukacyjna – „Polski dandys. O kreacji pewnego stylu życia w listach Juliusza Słowackiego do matki” i „”Lalka” Bolesław Prusa jako powieść o mieście”
  • symulacja menedżerska – „Dziennikarstwo internetowe w dobie cywilizacji medialnej” i „Synteza wpływu parametrów detektora APD na jakość toru odbiorczego układu teledetekcyjnego”
  • zabawa zespołowa – „Opracowanie algorytmu oceny jakości obrazu termograficznego” oraz „Medialny obraz tragedii pod Smoleńskiem 10.04.2010”
  • zabawa strategiczna – „Zjawiska związane z moralnością, etyką i bioetyką wsród katolików i prawosławnych” i „Stan i perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji Puław i okolic”
  • zabawa komunikacyjna : „ Prawne i filozoficzne aspekty eutanazji w Polsce i na świecie oraz jej medialny obraz” i „Wizerunek kobiety w internetowych anonsach towarzyskich”
  • symulacja edukacyjna : „Człowiek w reklamie – aspekty marketingowe, psychologiczne, społeczne i prawne” oraz „Wschód i zachód w powieści Richarda Masona „Świat Suzie Wang””