Opinie – firmy szkoleniowe z integracji zespołów – Ośrodek Doradztwa

Lista wygranych wnioskodawców w programie subwencji Austraciego Grantu Rozwojowego:

  • 1/G/KUJAWSKO POMORSKIE-, przystosowanie do potrzeb na rynek zautomatyzowanego produktu w postaci ekologicznego kominka wentylacyjnego dedykowanego wentylacji instalacji sanitarnej, KRONO-PLAST JANUSZKA TADEUSIAK SPÓŁKA JAWNA, . Dla tego wniosku ogłoszono środki na symulacje team building. Rekomendowany trener HR: Marek Santorski. Zalecane szkolenia w firmie Instytut Rozwoju Biznesu
  • AH9/I/ZACHODNIOPOMORSKIE-, wielopoziomowe usprawnienie i komercjalizacja innowacji produktowej – systemu MetaModel do zarządzania bazami danych, „PROINTEGRA” SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego projektu przyznano subsydia na gry biznesowe. Zalecane w tym projekcie szkolenia z komunikacji najlepiej zrealizuje konsultant z IBD Business .
  • 2/C/ŚLĄSKIE-, „Świat jest piękny – lepiejzobacz.pl. ekonomizacja innowacyjnej metody implementacji soczewek wewnątrzgałkowych oraz korekcji współistniejących wad wzroku w klinice okulistycznej EUROMEDIC”, EUROMEDIC SP Z O.O., Dla tego aplikacji ogłoszono finansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Jacek Tymochowicz. Zalecane warsztaty sprzedażowe w fundacji Avenhansen
  • 9/U/OPOLSKIE-, wzrost konkurencyjności spółki poprzez wprowadzenie do oferty czterech, nowych, innowacyjnych produktów w zakresie sprzęgieł elastycznych (typów AC , AC , AC , AC o zróżnicowanych gabarytach), innowacyjnej technologii ich produkcji, rozszerzenie posiadanej bazy maszyn i urządzeń oraz skoordynowane uruchomienie innowacji nietechnologicznych., „REICH-CK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego wniosku zatwierdzono subsydia na gry biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Marek Skała. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce GFKM
  • 7/R/MAŁOPOLSKIE-, skuteczne zaimplementowanie innowacyjnej technologii poprzez zakup wycinarki laserowej, Malcharek Marianna Lupke Malcharek, Dla tego wniosku zaakceptowano środki na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Zbigniew Santorski. Zalecane w agencji Certes
  • 4/K/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Nowoczesne centrum Medical Spa, ALEKSANDRIA LUXURY SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego zgłoszenia ogłoszono dofinansowanie na gry team building. Rekomendowany trener zarządzania: Wojciech Herra. Zalecane w firmie Integra Consulting
  • G0/U/DOLNOŚLĄSKIE-, podniesienie konkurencyjności salonu poprzez ekonomizacja innowacyjnych technologii i usług., STACH KARINA, Dla tego aplikacji ogłoszono subsydia na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener zarządzania: Wojciech Skała. Zalecane szkolenia handlowe w instytucie Brainstorm
  • G1/P/MAŁOPOLSKIE-, Nowe rozwiązania w zakresie leczenia i wsparcia chorych z zaburzeniami neurologicznymi. , MEDICAL PROCESS MANAGEMENT SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego wniosku zaakceptowano finansowanie na gry biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Andrzej Grzesiak. Zalecane szkolenia w agencji Certes
  • C2/X/ŚLĄSKIE-, Platforma Telemedyczna InfoPacjent – unowocześnienie innowacyjnego produktu odpowiedzią na potrzeby branży usług medycznych., INFOCLIENT SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego aplikacji ogłoszono dotację na gry decyzyjne. Rekomendowany trener zarządzania: Zbigniew Grzesiak. Zalecane treningi menedżerskie w agencji House of Skills