Opinie – szkolenia z zarządzania projektami – Consulting Partners

Lista nagrodzonych aplikacji w programie subwencji Szwajcarskiego Grantu Przedsebiorczości:

  • E3/I/PODKARPACKIE-, CityFit porusza Katowice, CityFit Fitness Sp. z o.o., Dla tego wniosku ogłoszono dofinansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowane w tym projekcie szkolenia z komunikacji najlepiej zrealizuje trener mający dobre opinie.
  • D3/D/POMORSKIE-, unowocześnienie innowacyjnej technologii wytwarzania etykiet poprzez zakup specjalistycznej maszyny fleksograficznej, ANRO FIRMA POLIGRAFICZNO-HANDLOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego zgłoszenia ogłoszono dotację na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Piotr Santorski. Zalecane szkolenia w spółce Progress project
  • 9/C/PODKARPACKIE-, kompleksowe przygotowanie zintegrowanego systemu podtrzymującego właściwości produktów, dostosowanego do linii produkcyjnej, „RYTM-L” SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego projektu przyznano dotację na symulacje team building. Rekomendowany trener przywództwa: Marek Skała. Zalecane szkolenia handlowe w spółce Mindlab
  • B5/S/PODKARPACKIE-, ekonomizacja innowacji procesowej, produktowej oraz nietechnologicznej w przedsiębiorstwie poprzez zakup unikalnego zestawu diagnostycznego oraz nowoczesnego laboratorium optycznego., ROMAN SOMERLIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego aplikacji zaakceptowano dotację na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Wojciech Kudła. Zalecane warsztaty sprzedażowe w fundacji Training Partners
  • E2/O/OPOLSKIE-, wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych produktów w postaci: -urządzenie wiercąco kotwiącego GMP-UWK -urządzenie podpora ze sterowaniem dolnym kotwiarek pneumatycznych pracujących w górnictwie , GLIMARPOL SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego aplikacji zaakceptowano finansowanie na gry team building. Rekomendowany trener HR: Andrzej Grzesiak. Zalecane warsztaty sprzedażowe w fundacji Instytut Rozwoju Biznesu
  • FC6/K/POMORSKIE-, kompleksowe przygotowanie własnych prac badawczych w zakresie opracowanej, innowacyjnej produktowo technologii konstrukcji remontowanych nawierzchni drogowych z wykorzystaniem innowacyjnych procesów budowy., ZRD I TZ „ROMUS” JERZY MUSIAŁ,MACIEJ ROTYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano dotację na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener HR: Wojciech Grzesiak. Zalecane warsztaty sprzedażowe w agencji Brainstorm
  • 2/F/LUBELSKIE-, wprowadzenie przez Premium Technology SA Spółka Komandytowa kompleksowego, innowacyjnego produktu PTP Collaboration Server Appliance, PREMIUM TECHNOLOGY POLSKA SPÓŁKA CYWILNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu przyznano środki na gry biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Marek Skała. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji Progress project
  • 0/K/DOLNOŚLĄSKIE-, Dywersyfikacja działalności Spółki poprzez utworzenie innowacyjnego centrum sportowego, INVEST PARK HAJDUKI SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego zgłoszenia przyznano subwencję na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener HR: Jacek Tymochowicz. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w spółce Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego