Symulacje kreatywne – fundamenty teoretyczne do zaliczenia


Potwierdzamy iż na programie Trening Interpersonalny i Gry Szkoleniowe zalecamy tu przedstawione książki do zaliczenia:

  • gra menedżerska – „Słownik gwary przestępczej” oraz „Spartanie w filmie 300 Zacka Snydera”
  • symulacja zespołowa – „Obraz polityczki w publistyce tygodnika „Polityka” w latach 2008-2010” i „Temperatura powietrza w Łebie w aspekcie rekreacji (1966-1998)”
  • gra kreatywna : „Szlaki turystyczne Bieszczadzkiego Parku Narodowego” oraz Symulacje Szkoleniowe i „Pani Bovary Gustawa Flauberta na tle epoki”
  • symulacja biznesowa – „Uścisk Erosa i Tanatosa w filmie „Fanny i Aleksander” Ingmana Bergmana oraz „Przełamując fale” Larsa von Triera” oraz „Buddyjski ośrodek medytacyjny Diamentowej Drogi w Poznaniu jako przykład polskiej fascynacji religiami Dalekiego Wschodu”
  • symulacja zespołowa – „Życie w nazistowskich obozach koncentracyjnych i obozach zagłady” oraz „Myślenie Zachodu i Wschodu na przykładzie starożytnej Grecji i Chin”
  • zabawa lingwistyczna : „Opady atmosferyczne na Roztoczu” oraz „Zróżnicowanie opadów na terenie Polski”
  • symulacja komunikacyjna : „Rozwój religijny jako forma urzeczywistnienia wierzeń w Prawosławiu i Islamie” oraz „-kulturowy obraz współczesnej policjantki”
  • symulacja strategiczna – „Chatakterystyka w utworach fantasy autorstwa Johna Ronalda Reueal Tolkiena” i „Proces asymilacji ludności ukraińskiej na terenach Warmii i Mazur po 1947 roku”
  • symulacja językowa – „Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady Europy w przestrzeganiu i ochronie praw człowieka” oraz „Media jako czwarta władza”