Gry integracyjne – materiały do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy że na kursie Organizacja Szkoleń i Gry Umiejętnościowe zaleca się następujące problemy do egzaminu:

  • zabawa zespołowa – „Obraz społeczeństwa polskiego na podstawie „Dzienników” Witolda Gombrowicza” oraz „Rasizm jako przejaw wykluczenia”
  • zabawa menedżerska – „Społeczeństwo informacyjne? Wizja świetlanej przyszłości czy droga do aprobacji kontaktów międzyludzkich” i „Zmiany pokrywy śnieznej w Polsce wschodniej w latach 2001/2002-2010/2011”
  • zabawa menedżerska – „Świetość kobiet w kulturze religijnej wschodu i zachodu ( na przykładach)” oraz Psychodramatyczne Gry i „Formy wojen informacyjnych w nowych mediach”
  • symulacja kreatywna – „Turcy w Niemczech od Gastarbeitera do pełni praw obywatelskich” i „Bezmiar ludzkiego cierpienia – wyrażenie niewyrażalnego. Sposoby zapisu obozowego cierpienia”
  • zabawa menedżerska – „Angielsko-bułgarskie paralele w zakresie terminologii komputerowej i internetowej” i „Wzniosłość i obscena w powieści Emily Brönte „Wichrowe Wzgórza””
  • zabawa komunikacyjna : „Ikona: wymiar współczesności” oraz „”Poza miastem” „Londyn” jako antycypacja marketingu politycznego”
  • symulacja komunikacyjna – „Obraz harcerstwa gnieźnieńskiego utrwalony w pamięci społecznej” oraz „Dawnych Polaków podróże do Chin”
  • symulacja edukacyjna : „Konflikt macedońsko-grecki od starożytności po czasy najnowsze w świetle wydarzyń historycznych” oraz „Kultura, Polska i Polacy w twórczości Kazimierza Staniszewskiego”
  • gra decyzyjna – „Koncepcja miłosci w utworze Moralia Plutarcha z Cheronei” oraz „Media elektroniczne we współczesnej polskiej rodzinie. Dylematy kulturowo-socjologiczne”