Dotacje na warsztaty dla firm


Informujemy że w ramach funduszu dotacyjnego „Małopolski Program Strukturalny” do trzeciego etapu zaakceptowano niżej wymienione projekty:

 • wypracowanie elektronicznej e-platformy farmaceutycznej do prezentacji i wyszukiwania ofert aptek, hurtowni farmaceutycznych i producentów – szkolenia HR
 • zbudowanie kompleksowej usługi elektronicznej w zakresie marketingu terytorialnego (e-marketing) – szkolenia z zarządzania projektem
 • Wykłady Dla Menedżerów – treningi z zarządzania czasem
 • stworzenie platformy umożliwiającej świadczenie e-usługi automatycznego monitoringu wizyjnego – treningi z zarządzania projektem
 • wypracowanie portalu internetowego e-kariera – warsztaty zamkniete
 • zbudowanie serwisu społeczności elektronicznej zawierającego gry umożliwiające ocenę kompetencji i planowanie rozwoju dziecka – szkolenia ze stresu
 • stworzenie wspólnego przedsięwzięcia biznesowego prowadzonego w formie elektronicznej pomiędzy spółką Solimpex a jej wybranymi partnerami biznesowymi – szkolenia sprzedażowe
 • wzrost innowacyjności MobileBox poprzez zbudowanie inteligentnego procesu monitoringu i zarządzania obiektami – szkolenia z zarządzania projektem
 • zoptymalizowanie konkurencyjności i promocji marki Zebu na rynkach zagranicznych – szkolenia HR
 • APKP Automatyczna koncepcja Kadrowo – Płacowa – treningi interpersonalne
 • weryfikacja procesów biznesowych Zeszuta Sp z oo i partnerów poprzez implementacja modelu B2B – treningi z zarządzania czasem
 • BAKS EXPORT 2010-2011 – szkolenia z asertywności
 • Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę Bartnet – treningi z komunikacji
 • Centrum produkcji cienkościennych zespołów i modułów turbinowych silników lotniczych – szkolenia z przywództwa
 • DevCastZonecom – nowy wymiar e-edukacji dla projektistów – warsztaty z kreatywności
 • E-aktywni – mobilny serwis do zarządzania obiektami sportowymi – warsztaty sprzedażowe
 • eFarm – implementacja platformy generującej elektroniczne wnioski o rejestrację leków on-line – szkolenia z przywództwa