Dotacje na kursy biznesowe

Zawiadamiamy że w ramach pogramu europejskiego „Dolnoslaski Fundusz Strukturalny” na wyjazdowe Wykłady Z Myślenia Strategicznego środki otrzymały wymienione tutaj przedsięwzięcia:

 • Szkolenie Handlowców w przedsiębiorstwie Astrastal
 • Program Szkoleniowy dot. budowania biznesu bonusem motywacyjnym dla załogi.
 • Synteza i zastosowanie fluorokarbofunkcyjnych związków krzemoorganicznych
 • import usług medycznych jako czynnik poprawy konkurencyjności Europejskiego Banku Krwi Pępowinowej MACIERZYŃSTWO Spółka z o.o.
 • zoptymalizowana, przyjazna środowisku komora detonacyjna dla ładunków do 2 kg TNT (trotylu)
 • opracowanie koncepcji intensyfikacji importu – wybór optymalnych instrumentów proeksportowych.
 • opracowanie metodyki i uruchomienie produkcji uniwersalnych, materiałooszczędnych kolumn osłonowych.
 • sporządzenie i implementacja nowoczesnych procedury wytwarzania surowców i produktów farmaceutycznych
 • opracowanie i uruchomienie metodologii systemowania analogowych układów scalonych mało wrażliwych na
 • opracowanie i wdrożenie urządzenia do optycznego pomiaru i rozpoznawania kształtów w zastosowaniach przemysłowych. PKWiU: 26.51.66.0
 • opracowanie oraz wdrożenie nowoczesnego produktu – systemu rejestracji i analizy sygnalizacji w sieciach GSM oraz UMTS na styku A-bis/Iub (PKWiU 26.30)
 • opracowanie strategii rozwoju importu firmy InteliWISE S.A.
 • sporządzenie/uruchomienie do produkcji nowoczesnego systemu elewacji i ogrodzeń klinkierowych
 • proces przygotowania harmonogramu ekspansji importu firmy Altanova.
 • rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy rejestrów środowiskowych
 • model informatyczny klasy BPM realizujący i kontrolujący funkcjonowanie procesów w przedsiębiorstwie. PKWiU 72.22.12-00.00
 • program wspierający prowadzenie prac badawczo-naukowych oraz współdzielenie i publikację wyników prac
 • opracowanie interdyscyplinarnego Laboratorium NeoLek – Doświadczalnej Onkologii i nowoczesnych procedury
 • uruchomienie innowacyjnego procesu elektronicznej wymiany danych Meteor ROL B2B
 • wdrożenie innowacyjnego modelu ERP
 • uruchomienie koncepcji dynamizacji importu w Przedsiębiorstwie PPH RADIWOLA Radosław Buchalski
 • wdrożenie interdyscyplinarnego systemu informatycznego B2B dla przedsiębiorstwa S4E S.A. i partnerów biznesowych
 • zbudowanie innowacyjnego portalu umożliwiającego oszacowanie energochłonności budynków wraz ze wskazaniem optymalizacji.
 • wypracowanie internetowego procesu wspomagającego organizację Konferencji (SysKonf.pl)
 • zbudowanie internetowego serwisu do technologicznego zamieszczania ogłoszeń
 • stworzenie zdalnego serwisu usług audytu konsumenckiego dla sieci sklepów sprzedaży detalicznej.

  Tagi: szkolenia z dotacją, szkolenie menedżerów