Literatura dla klientów treningów – gry


Serdecznie prosimy uczestników naszych szkoleń i symulacji menedżerskich dla kierowników produkcji o przejrzenie wymienionych poniżej źródeł przed wykładem Autorskie Symulacje Szkoleniowe.
Zwracamy uwagę w tym miejscu, że następujaca lista zawiera lektury wykraczające poza wąską wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji w zakresie scenariusza wymyślanych przez Państwa symulacji.

 • Rozwój Zachowań Przywódczych w Konkurencyjnej Jednostce Biznesowej, Norbert Turzeja
 • Szkolenia Projektowe, Joanna Balzak
 • Organizacja księgowości informatycznej
 • Niskoemisyjne techniki spalania prot.nr 74 267s 24cm
 • Elementy hydrometalurgii
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Zasady automatyki
 • Gospodarka cieplna czII
 • Technologia robót kotlarskich
 • Mechanika budowli
 • Metody statystyczne
 • Teoria sterowania
 • Technologia instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Obróbka nagniataniem technologia i oprzyrządowanie
 • Materiałoznawstwo
 • Maszynoznawstwo i technika cieplna część II. Wytrzymałość materiałów
 • Systemy elektroenergetyczne
 • Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe w domkach jednorodzinnych
 • Miernictwo tyrystorowe.
 • Poradnik majstra budowlanego
 • Analiza ilościowa.Pracownia chemii analitycznej
 • Żywice i laminaty poliestrowe 726 str,24 cm
 • Dictionary of hydraulic machinery
 • Mój debiut w dziewiarstwie ręcznym
 • Systemy czasu rzeczywistego
 • Matematyka dla kandydatów na wyższe uczelnie tech.
 • Mikroprocesor 6502 i jego rodzina
 • Układy i systemy mikroprocesowe cz.II
 • Edytory tekstów – wiadomości podstawowe.
 • Opis pakietu TAG-wersja 2.04
 • Pascal standard
 • Koprocesory 80287,80387 oraz i486. 180str.,20cm.
 • Podstawy techniki mikroprocesorowej. Wyd.I. 415str.,23cm.
 • Hydrometria 313 str.,24 cm
 • Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych Wyd.II 291 str., 24 cm
 • Związki tlenowe pierwiastków bloku sp 339 str., 21 cm
 • Technologia – ciesielstwo Podręcznik dla ZSZ Wyd.III 475 str., 20 cm
 • Sam naprawiam i rozbudowuję swój komputer PC 240 str., 24 cm
 • Matematyka dla kandydatów na wyższe uczelnie Algebra i analiza matematyczna 376 str., 24 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Elektrotechnika w zarysie Wyd.I Podręcznik dla ZSZ 172 str., 24 cm
 • Komputerowo wspomagane modelowanie elastycznych systemów produkcyjnych 237 str., 21 cm
 • Kompendium wiedzy o społeczeństwie,państwie i prawie 343 str., 20 cm
 • Spójrz w okna WINDOWS Wyd.IV 508 23cm
 • Fundamenty rachunkowości Wyd 1 305s 20cm
 • Encyklopedia universalis.Świat nauki współczesnej t 1 277 str,30 cm
 • Historia doktryn politycznych i prawnychWyd.II 462 str,24 cm
 • W pajęczynie internetu-przewodnik dla początkujcych 187 str,24 cm
 • Fundamenty fizyki dla kandydatów na wyższeuczelnie i studentów Wyd.VII 699 str, 24 cm
 • Ekonomia – makroekonomia Wyd.II 535 str, 24 cm
 • Zarządzanie kosztami w praktyce światowej 151 str, 24 cm
 • Równania całkowe – elementy teorii i zastosowania Wyd.III 395 str, 24 cm
 • Marketing analiza planowanie wdrażanie ikontrola wyd6
 • Historia ustroju i prawa polskiego /1772-1918/
 • Aspekty kombinatoryki 289 str, 24 cm
 • Socjologia w Polsce 496 str, 24 cm
 • Słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania 263 str, 21 cm
 • Nieliniowe obwody elektryczne 265 str, 24 cm
 • Uprawa kwiatów w domu z radami babuni 184 str., 21 cm
 • Pracownia elektroniczna.Elementy układówelektronicznych 171s 23cm
 • Finansowe rynki kapitałowe 216s 23cm
 • Elektrolity stałe, właściwości elektryczne i sposoby ich pomiaru 144 str, 24 cm
 • Matematyka – materiały pomocnicze dla kandydatów na studia na Polit.Śląskiej 166 str, 24 cm
 • Optymalizacja serwisów internetowych 412s 24cm