Ćwiczenia menedżerskie – monogram prof. dr hab. Bieliński


Gry szkoleniowe – wykaz na szkolenie:

 • Finanse Dla Handlowców
 • „Badanie zarządzania efektów wsparcia udzielonego osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach
 • Gry menedżerskie , doc. A. Czekała
 • Dzieje Polski
 • Katalog HR zabytków sztuki w Polsce (seria nowa), tom II, zeszyt1: województwo elbląskie, cz. 1
 • Gry z zarządzania , mgr D. Bączkowicz
 • Objazd Krajoznawczy Ziemi Rybnicko-Raciborskiej
 • Ocena biznesowa systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim – 2010
 • Przewodnik szkoleniowy po Polsce. Wyd. III
 • Turystyka
 • Zakres znajomości zagadnień związanych z funduszami unijnymi przez społeczeństwo Warmii i Mazur
 • Międzynarodowy Turniej Taekwondo ITF Silesia Cup
 • Sekret – Arkadiusz Szynaka (416)sf
 • Szósta klepka – Małgorzata Musierowicz (1158)
 • Wolfgang Amadeus – Valerian Tornius (1559)
 • Najpiękniejsza róża lata – Julia Hunter (2273)
 • Człowiek w labiryncie – Robert Silverberg (3209)
 • Morze piasków – Troy Denning (3368)
 • Stało się jutro (tom 21) – Gabriela Górska (4541)
 • Całe życie biedna – Józef Ignacy Kraszewski (5106)
 • Zwiastun jesieni – Andrzej Zimniak (5862)
 • O uśpionej pannie i zaklętych skarbach na dnie potoku – Bolesław Prus (6214)
 • Pociąg do opowiastek – Boris Vian (7536)
 • Symulacje menedżerskie , prof. dr hab. G. Brzoza