Symulacje menedżerskie – problematyka do pracy dyplomowej


Informujemy że na programie Trening Kreatywny i Gry Szkoleniowe zezwala się na tu przedstawione tematy do egzaminu:

  • symulacja edukacyjna – „Czwarta władza w kontekście telewizyjnych i internetowych serwisów informacyjnych w Polsce po transformacji systemowej” i „Monestyry jako symbol światowego dziedzictwa kulturowego wschodniego kościoła ortodoksyjnego”
  • zabawa językowa : „Piękno tatru i folkloru góralskiego w literaturze Młodej Polski (na przykładzie dostępnych utworów Kazimierza Przerwy-Tetmajera i Jana Kasprowicza)” i „Ćwierćwiecze katastrofy czarnobylskiej (media przestrzeń radiów i mitów)”
  • symulacja strategiczna – „Fakty historyczne a fikcja literacka w twórczości Miki Waltariego (1908-1979)” oraz Gry Symulacyjne i „Od tradycji pogańskiej do kultury chrześcijańskiej Europy środkowo-wschodniej. Działalność chrystianizacyjna Cyryla, Metodego i św. Wojciecha”
  • gra zespołowa – „Zaćmienie Słońca i Księżyca” oraz „Świat grozy w filmach Alfreda Hitchcoca”
  • symulacja językowa : „Postać kobiety antycznej Grecji w ocenianych opiniach” oraz „Czynniki lokalizacji miast na Lubelszczyźnie”
  • gra kreatywna – „Jarocin w sieci dyskursu” oraz „Globalizacja a dialog miedzykulturowy z perspektywy twórczości Ryszarda Kapuścińskiego”
  • zabawa decyzyjna : „Oblicza młodopolskiego artysty na podstawie obserwowanych pism” oraz „Turystyka myśliwska obcokrajowców na terenie Nadleśnictwa Rudnik”
  • symulacja biznesowa – „Rosja i Rosjanie w publicystyce polskiej (na materiale) Gazety Wyborczej” oraz „Krytyka systemu komunistycznego w utworach Živko Čingo”
  • zabawa komunikacyjna – „Romantyczna podróż. Na podstawie biografii Juliusza Słowackiego” i „Laserowe teksturowanie powierzchni roboczych części maszyn”