Audyt projektu – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr PFP/45 3 7 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania kwoty pomocowej z Panatlantyckiego Funduszu Edukacyjnego

Porządek dyskusja podczas panelu zawiera wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim
 • Ocena użyteczności informacji gromadzonych na etapie aplikowania, kontraktowania i rozliczania projektów w ramach poszczególnych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.1 SPO WKP
 • Ocena skuteczności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotele NaTreningi Wyjazdowe
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Kampania promocyjna Funduszy Europejskich. Raport z badania jakościowego.
 • Badanie ewaluacyjne kwestionariuszy do monitorowania PO RPW
 • Ocena instytucjonalnego i organizacyjnego przygotowania beneficjenta do opracowania i wdrażania projektu systemowego Budowa i wyposażenie Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego
 • Wstępna ocena oddziaływania PO IG na środowisko
 • Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim (projekty konkursowe)
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Grant zostany omówiony w aspekcie wpływu w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja cukru
 • Drukowanie gazet
 • Produkcja pozostałych kurków i zaworów
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Działalność organizacji politycznych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: bydgoski oraz żywiecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Minghui Gems Factory, Elektrociepłownia „Energotor-Toruń” S.A., Elektrownia Rybnik S.A. , STRAŻNIK spółka jawna, INSAT Spółka Cywilna , BRANSAT S.C. J. Kitta, M. Demkowicz , BeneVendi MIROSŁAW KOŁODZIEJCZYK, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Global Biuro S.A., LMT- EDUKACJA Wojciech Syrocki, Source Sp. z o.o., Zielona Energia Sp. z o. o., Action for Development of Research Sp. z o.o., GALILEO – KAMIL ABED, Admet Spółka z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.