Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z finalizacją projektu nr RGS/98 1 9 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania budżetu z Europejskiego Priorytetu Edukacyjnego

Porządek dyskusja podczas warsztatu przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja Regionalnych Instytucji Finansujących
 • Audyt efektywności implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotel NaSzkolenia Wyjazdowe
 • Ocena systemu zarządzania PO Kl na poziomie regionalnym (województwo świętokrzyskie)
 • Komplementarność działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze środków EFS – województwo świętokrzyskie
 • Ocena potencjału rynkowego marki RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ocena funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu srodków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Opracowanie metodyki LCA do oceny programów infrastrukturalnych
 • Analiza i ocena znaczącego wpływu realizacji RPO WŁ na lata 2007-2013 na środowisko
 • Informacja i promocja PO Kapitał Ludzki
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Projekt zostany omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:

 • Uprawa trzciny cukrowej
 • Produkcja olejków eterycznych
 • Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
 • Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • Działalność wspomagająca edukację

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: zgierski oraz m. Szczecin

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Odzieżowe „BYTOM” S.A., Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o., ICN Polfa Rzeszów S.A., Firma Handlowa ANNCO spółka jawna, Telewizja Kablowa Telsat – Choszczno , „JAMAS „, AXXEL , Emergency Medical System Poland , Grupa Onet.pl S.A., MultiModus , PHU Camarex , Trefl SA, ELPIGAZ Sp. z o.o., Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy , H-x Term Zenon Janowicz

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.