Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem programu nr RDA/48 3 3 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania dotacji z Środkowoeuropejskiego Programu Wyrównawczego

Porządek dyskusja w czasie panelu przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
 • Ocena końcowa Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS w zakresie projektów realizowanych w ramach działania 2.6 ZPORR w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Analiza prawidłowości doboru wskaźników monitorowania dla PO IG
 • Audyt stopnia wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Sale Konferencyjne Na Szkolenia
 • Badanie podsystemu informatycznego Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia jego przydatności do ewaluacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Ocena systemu wdrażania osi priorytetowych na poziomie regionalnym w ramach PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Adaptacja metodologii pomiaru efektu netto interwencji publicznych do potrzeb sektora infrastruktury transportowej
 • Ewaluacja zdolności absorpcyjnych systemu integracji zawodowej osób niepełnosprawnych
 • Ocena wpływu realizowanych form wsparcia na sytuację uczestników projektów w okresie: 3 – 6 – 12 miesięcy po zakończeniu korzystania ze wsparcia w ramach Priorytetów: VI – IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Fundusz zostany omówiony pod kątem efektywności w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:

 • Przetwórstwo mleka i wyrób serów
 • Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
 • Produkcja gier i zabawek
 • Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
 • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • Działalność klubów sportowych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Lublin oraz grajewski

  Upoważnieni beneficjenci to: SKLEP SPOZYWCZO – PRZEMYSLOWY, Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego „POLMO” Sp. z o.o. , LUKAS Bank S.A., „””DONATO””, Zakład Instalacje Antenowe Jarosław Karkosz , Spóldzielnia Mieszkaniowa SIM , AP-LOGIC , EŚLUB , GISPRO , ODLEWNIE POLSKIE S.A., SEL Joanna Muszyńska, ZAKŁAD STOLARSKI FRANCISZEK PALARCZYK, „OKNA-RĄBIEŃ” , Monolith Video Spółka z o.o., Przedsiębiorstwo Techniczne TUCHOLSKI – Tomasz Tucholski

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.