Dotacje na szkolenia zamknięte

Ogłaszamy że w ramach pogramu dotacyjnego „Podkarpacki Fundusz Pomocowy” na cztery Firmowe Kursy Kreatywne środki uzskały wymienione tutaj przedsięwzięcia:

 • Program Szkoleniowy dot. Programistów w firmie Windykpol
 • Cykl Szkoleniowy z kształtowania kultury organizacyjnej bonusem motywacyjnym dla załogi.
 • „NIE-wykluczeniu cyfrowemu w powiecie włodawskim”
 • eksport usług konsultingowych w zakresie funduszy przedakcesyjnych na Ukrainę.
 • innowacyjny system inteligentnego sortowania złomu puszek aluminiowych z zastosowaniem komputerowej analizy obrazu skanowania promieniami rentgenowskimi
 • sporządzenie technologii oraz implementacja produkcji maszyn dla wysokowydajnego druku cyfrowego na przedmiotach przestrzennych.
 • opracowanie i implementacja metody wytwarzania etykiet samoprzylepnych w jakości HD.
 • sporządzenie i uruchomienie wzoru użytkowego wielofunkcyjnego zestawu do utrzymywania czystości
 • opracowanie innowacyjnej grupy związków o aktywności stabilizującej potencjał błony komórkowej
 • sporządzenie techniki kontroli wiroprądami struktury, naprężeń i wad w lotniczych kołach zębatych zahartowanych indukcyjnie
 • koncepcja informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych
 • struktura USŁUG multimedialnyCH DLA RYNKU MIESZKANIOWEGO W POLSCE M.INFO
 • reorganizacja przedsiębiorstwa w oparciu o modernizacyjne technologie produkcji konstrukcji przemysłowych
 • program informatyczny wspierający procesy B2B redystrybucji i co-brandingu serwisu ifirma.pl
 • modely i metody interaktywnego dostępu do e-usług, żąrejestrów przez usługobiorcę za pomocą języka naturalnego
 • stworzenie portalu społecznościowego o tematyce sportów ekstremalnych umożliwiającego m.in. elektroniczną rejestrację uczestników zawodów.
 • wdrożenie nowoczesnego systemu B2B do elektronicznej wymiany zasobów i zarządzania informacją handlową w K&R Distributors
 • wdrożenie innowacyjnego procesu ERP
 • uruchomienie planu ekspansji importu w przedsiębiorstwie INTERMET Sp. z o.o.
 • implementacja autorskiej procedury zmierzającej do wprowadzenia nowego produktu odkuwki korbowodu
 • wypracowanie nowoczesnego modely projektowania i drukowania TAG-ów Near Field Communication – NFC
 • wypracowanie zdalnego centrum pozyskiwania informacji prawnych
 • wypracowanie mobilnego serwisu do tworzenia i automatyzacji Biznes Planów eFinika.pl
 • zbudowanie internetowego serwisu monitorowania należności

  Tagi: szkolenia menedżerskie, szkolenie pracowników