Środki Unijne na kursy zamknięte


Kursanci ze współpracujących z nami stale koncernów aplikowali o granty i współpracując z naszymi konsultantami dostarczyli niezbędne formularze aplikacyjne do instytucji finansujących.
Informujemy że w ramach pogramu europejskiego „Wielkopolski Fundusz Społeczny” na Szkolenia Menedżerskie środki nabywają następujące projekty:

 • Szkolenia dla Kontrolerów w przedsiębiorstwie Starachowickie Zakłady Spożywcze
 • Szkolenie kształtowania kultury organizacyjnej wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • w zakładzie granulacji biomasy Widok Energia”.
 • eksport innowacyjnych rozwązań dla branży logistycznej.
 • nowoczesny proces redukcji emisji węglowodorów lotnych dla samochodów nowej generacji. 34.30 (PKWIU 2004)
 • innowacyjny, Inteligentny Układ Redukcji Mocy Opraw Ulicznych firmy MICROMEX
 • opracowanie procedury wytwarzania produktu leczniczego zawierającego steryd wziewny w innowacyjnym technicznie inhalatorze proszkowym.
 • (PKWiU Wnioskodawcy: 37.20 Surowce wtórne niemetalowe)
 • opracowanie i wdrożenie metody wytwarzania etykiet samoprzylepnych w jakości HD.
 • sporządzenie i implementacja wzoru użytkowego uniwersalnego pustaka wykonanego technologią wibroprasowaną
 • opracowanie nowej generacji łączników dla dystrybucji energii elektrycznej średniego napięcia
 • sporządzenie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich implementacja w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle.
 • sporządzenie założeń badawczych oraz konstrukcyjnych prototypu nowego typu tomografu EPR do obrazowania komórek nowotworowych i miażdżycowych
 • platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych
 • reorganizacja serwisu cyfrowego umożliwiająca prowadzenie aukcji w czasie rzeczywistym oraz realizację procesów biznesowych drogą elektroniczną
 • zintensyfikowanie DZIAŁAŃ eksportOWYCH PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO INTERKOBO SP. Z O.O.
 • program wspomagania zarządzania energetyką rozproszoną ElGrid
 • utworzenie portalu społecznościowego o tematyce sportów ekstremalnych umożliwiającego m.in. elektroniczną rejestrację uczestników zawodów.
 • wdrożenie modernizacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany zasobów i zarządzania informacją handlową w spółce Complet
 • uruchomienie koncepcji rozwoju eksportu usługi anodowania i barwienia aluminium.
 • wdrożenie systemu B2B do zarządzania organizacją eventów
 • implementacja aplikacji wspomagającej biznes typu B2B
 • wdrożenie innowacji produktowych poprzez Centrum systemowe Nowoczesnych procedury OPTeam SA
 • zbudowanie elektronicznego systemu ewidencji i planowania działań z funkcjonalnością giełdy elektronicznej usług
 • stworzenie elektronicznego serwisu e-Logo-Edukacja opartego o nowoczesne e-usługi: e-logopedia i e-statystyka
 • wypracowanie internetowego serwisu informacyjnego poświęconego drogom i inwestycjom Podlasia

  Tagi: szkolenia zamknięte, szkolenie kierowników