Gry kreatywne – zalecenia do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy iż na studiach Kształcenie Alternatywne i Symulacje Doświadczalne zaleca się tu przedstawione książki do egzaminu:

  • gra lingwistyczna – „Atrakcyjność turystyczna wybranej miejscowości na przykładzie Barcelony” i „Homo znaczy człowiek. Wybrane aspekty życia mężczyzn będących w związkach”
  • symulacja strategiczna : „Prawda życia, prawda ekranu – hiporzeczywistość w społeczeństwie współczesnym” oraz „Media – wszechstronnie wykształcony pedagog, czy zły doradca życiowy? – Wpływ prasy młodzieżowej na zachowanie nastolatków”
  • zabawa komunikacyjna : „Propaganda w stosunkach polsko-niemieckich czasów II wojny światowej i początku XXI wieku” oraz Symulacje Szkoleniowe oraz „Turcy w Niemczech – od Gastarbeitera do pełni praw obywatelskich”
  • gra decyzyjna : „Turystyka myśliwska obcokrajowców na terenie Nadleśnictwa Rudnik” oraz „O funkcji pracy radiowej”
  • symulacja słownikowa – „Polska okresu PRL-u widziana oczami dziecka na przykładzie komiksu „Marzi. Dzieci i ryby głosu nie mają” Marzeny Sowy” i „Filmowe wyobrażenie na temat końca świata”
  • symulacja zespołowa : „Wielokulturowość Bośni i Hercegowiny” oraz „Przyczyny i skutki sięgania przez młodzież po alkohol”
  • symulacja edukacyjna : „Strategia kłamstwa – zastosowanie w miejscu pracy” oraz „Rosja w świetle polskiej publicystyki prasowej przełomu XX i XXI wieku”
  • zabawa strategiczna – „Funkcjonalność komunikacyjna portalu Wirtualna Polska” oraz „Wizje człowieka w twórczości P. K. Dicka”
  • zabawa strategiczna – „Przyswajanie wiedzy językowej przez małe dziecko” i „Ekumeniczny wymiar pontyfikatu Jana Pawła II. Pielgrzymki Jana Pawła II na Bałkany”