Informacja – zadania końcowe – Szkolenie Dla Trenerów

Aktualności – test – Szkolenie Dla TrenerówW tym miejscu publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla klientów w module „Szkoła Instruktorów Wewnętrznych:

Celem egzaminowanego w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych załogi jednej z przedstawionych tutaj organizacji NGO, a w kolejnym kroku przeprowadzenie dla niej szkolenia na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z poniższych tematów.

Głównym zadaniem winien być blog seminaryjny zamknięte szkolenia z radzenia sobie ze stresem

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU DODATKOWO NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Diagnoza kompetencji zawodowych
 • Skuteczne prowadzenie projektów z uwzględnieniem analizy ryzyka
 • Zarządzaj asertywnie swoją energią w czasie
 • Trening kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów


  BAZA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH ZALECANE JEST PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • LUDOWY KLUB JEŹDZIECKI „ZABAJKA”
 • STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO W RABCE
 • TATRZAŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM I ICH RODZINOM „RODZINA”
 • MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI UZALEŻNIONYCH „POWRÓT Z U”
 • FUNDACJA EDUKACJI I WSPIERANIA RODZINY BRAMA
 • TOMASZOWSKIE TOWARZYSTWO CHARYTATYWNE
 • KLUB SPORTOWY WARKA
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STRZAŁKOWIE
 • KLUB SPORTOWY „SPARTA” PACZKÓW
 • FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH „INTEGRACJA”
 • STOWARZYSZENIE „NA RZECZ ROZWOJU WSI BRONISZÓW I RADWANÓW”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI I WSPIERANIA KULTURY „KIEŁPIE”
 • „PRZEZ NAUKĘ I SPORT DO SUKCESU” STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W KRAKOWIE
 • „STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PIĄTKI”
 • ARCHIDIECEZJALNY ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ