Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z realizacją działania funduszowego nr NYM/31 2 1 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania dotacji z Amerykańskiego Trustu Spójności

Plan debata podczas spotkania przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP
 • Identyfikacja i ocena barier w wykorzystaniu środków strukturalnych
 • Analiza sprawności implementacji funduszu EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotel Na Treningi w Beskidach
 • Ewaluacja dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD na lata 2007-2013, służąca przygotowaniom do wdrażania Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
 • Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Slasku
 • Znajomość i skojarzenia związane z logotypami NSS
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz wsparcia systemu instytucjonalnego rynku pracy oraz pomocy społecznej w ramach EFS – raport końcowy
 • Ocena realizacji projektów systemowych
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
 • Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
 • Dystrybucja energii elektrycznej
 • Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
 • Działalność taksówek osobowych
 • Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
 • Działalność muzeów

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: lubelski oraz słupski

  Upoważnieni beneficjenci to: Dongguan Gaoxin Escutcheon Co., Ltd., Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Sp. z o.o., Code Systemy Alarmowe, Elektronika Samochodowa Andrzej Ambrozik, Brukowani, Spółdzielnia Mieszkaniowa , ESPOL Sp. z o.o. , 3DVISION Gacek Marek, Firma Usługowo-Doradcza Meble Serwis Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o., ORZEŁ , PASO , THINKBOX Zbigniew Szatkowski, e-concordia , Zakład Stolarski Zbigniew Kozłowski , Kazeina Polska Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.