Dotacje na treningi zamknięte


Potwierdzamy iż w ramach pogramu dofinansowań „Kujawsko Pomorski Fundusz Infrastrukturalny” do finalnego etapu dostały się poniższe wnioski:

 • zbudowanie zdalnej platformy do zarządzania mobilną komunikacją marketingową – warsztaty pracownicze
 • zbudowanie mobilnego programu rezerwacji i monitoringu noclegów mKwatermistrz w sieci elektronicznej w modelu rozproszonym – warsztaty handlowe
 • Szkolenia Dla Kierowników Regionalnych – treningi z komunikacji
 • zbudowanie Platformy internetowej oferującej usługi wygasające w czasie 7 dni – treningi sprzedażowe
 • zbudowanie portalu personalnej genomiki MójGenotyp – serwisu spersonalizowanej informacji o predyspozycjach genetycznych i genealogii – warsztaty biznesowe
 • zbudowanie serwisu (aplikacji mobilnej oraz www) oferującego e-usługę bluetooth marketingu – rozwiązania promocji sprzedaży – szkolenia z kreatywności
 • zbudowanie uniwersalnego systemu rezerwacji i rejestracji – szkolenia z obslugi klienta
 • progres importu przez przygotowanie koncepcji rozwoju importu w Fabryce Porcelany AS Ćmielów – szkolenia menedżerskie
 • wzmocnienie potencjału badawczego Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w zakresie analizy strukturalnej biomolekuł metodami NMR i krystalografii – szkolenia z przywództwa
 • Automatyczny model Informacji Orzeczniczo – Wokandowej – warsztaty z komunikacji
 • automatyzacja współpracy przedsiębiorstw z branży medycznej za pomocą Platfomy B2B – szkolenia z asertywności
 • Badania nad usuwaniem związków złowonnych w zakładach tłuszczowych z wdrożeniem – warsztaty negocjacyjne
 • Budowa nowoczesnej prototypowej instalacji termicznej utylizacji odpadów oraz wdrożenie jej do produkcji – szkolenia z komunikacji
 • Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych w miejscowości Folwark Koplany – treningi ze stresu
 • Doradztwo na rzecz poszukiwania inwestora w celu rozwoju Kancelarii Doradztwa Gospodarczego C&K – warsztaty z asertywności
 • E-budownictwo i e-architektura – nowe dziedziny e-biznesu powstałe poprzez wdrożenie innowacyjnych e-usług – warsztaty handlowe
 • zdigitalizowany proces wymiany informacji – stworzenie nowoczesnej aplikacji w Mediarun umożliwiającej dokonywanie rezerwacji powierzchni reklamowych – szkolenia z delegowania