Symulacje szkoleniowe – założenia do pracy dyplomowej


Informujemy iż na programie Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Szkoleniowe akceptuje się następujące publikacje do zaliczenia:

  • symulacja menedżerska – „Tragizm ludzkiej egzystencji w wybranych utworach Mikołaja Gogola oraz Iwana Turgieniewa” i „Rola internetu w komunikacji społecznej”
  • gra komunikacyjna : „Status osób z zaburzeniami psychicznymi w aspekcie społeczno-prawnym” oraz „Stereotyp Szwecji i Szweda w najnowszej literaturze polskiej”
  • gra menedżerska – „Bohater wyalienowany. Weryfikacja na podstawie ocenianych filmów” oraz Naukowe Symulacje Menedżerskie i „Pasywne elementy światłowodowe dedykowane do czujników modalmetrycznych”
  • symulacja edukacyjna : „Collegium Europejskie w dialogu między Zachodem a Wschodem ” i „Lew Tołstoj i Polska”
  • gra biznesowa – „Kreacja świata w polskich tekstach hip-hopowych” i „Wielkopolanki w życiu społecznym i narodowym w opiniach polskiej prasy regionalnej 1890-1914”
  • symulacja menedżerska – „Trwałość obrzędów słowiańskich i kultura współczesności” i „Znaczenie Federacji na Rzecz Kobiet w walce o uprawnienie płci”
  • zabawa strategiczna – „Sakrament Chrztu Świętego w prawosławiu i katolicyźmie” i „Czy seks sprzeda wszystko? Erotyzm w reklamie”
  • symulacja komunikacyjna : „Społeczny przekaz i odbiór kobiety w poezji Anny Małgorzaty Piskurz” i „Oblicza współczesnej Ukrainy w polskiej prasie na przykładzie dostępnych tytułów”
  • gra komunikacyjna – „Motyw diabła we współczesnym życiu politycznym” oraz „Giovanni Battista Piranesi – dokumentalista antycznego Rzymu”