Scenki kreatywne – zagadnienia do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy iż na programie Kształcenie Alternatywne i Symulacje Umiejętnościowe akceptujemy nizej wymienione problemy do zaliczenia:

  • zabawa lingwistyczna – „Erotyzm w powieści Manueli Gretkowskiej” oraz „Oblicza pamięci w cyklu podolskim Włodzimierza Odojewskiego”
  • gra lingwistyczna : „Najważniejsze czynniki atrakcyjności turystycznej krajów skandynawskich” i „Promocja gminy-droga do samorządowego sukcesu na przykladzie gminy Dąbrowa w województwie kujawsko-pomorskim ”
  • symulacja strategiczna : „Człowiek w reklamie – aspekty marketingowe, psychologiczne, społeczne i prawne” i Gry Menedżerskie oraz „Autoprezentacja użytkowników portalu społecznościowego Facebook, na studium przypadku dwunastu ocenianych tablic”
  • zabawa lingwistyczna – „Współczesne słonictwo kontrkultur muzycznych – język młodzieżowy” oraz „Rap – dialog z rzeczywistością”
  • symulacja słownikowa – „Prawo do śmierci – rozważania wokół eutanazji” i „Polsko-niemiecka problematyka na łamach „Polityki””
  • symulacja komunikacyjna : „Protestantyzm w Polsce i na Bałkanach” i „Koncepcja państwa w expose polskich Prezesów Rady Ministrów po 1989 roku”
  • zabawa decyzyjna – „Charakterystyka tabloidu na studium przypadku polskiego dziennika Fakt” i „Stosunki amerykańsko-radzieckie w okresie prezydentury Rolanda W. Regana”
  • symulacja biznesowa : „Kongres w Berlinie jako punkt zwrotny w dziejach Półwyspu Bałkańskiego i ostatni etap wojny rosyjsko – tureckiej w latach 1877-1879” oraz „Świete drogi Europy”
  • symulacja menedżerska : „Obraz społeczeństwa polskiego w ocenianych komediach oświeceniowych” i „Techniczne możliwości wędrówek śladami Adama Mickiewicza po Wielkopolsce. Wielkopolska południowa”