Symulacje szkoleniowe – zagadnienia do zaliczenia


Potwierdzamy iż na programie Trening Kreatywny i Symulacje Doświadczalne zezwala się na prezentowane na niniejszej liście książki do superwizji końcowej:

  • zabawa komunikacyjna – „Manipulacja i perswazja w prasie młodzieżowej” oraz „Venatio-krwawa rozrywka w starożytnym Rzymie”
  • symulacja biznesowa – „Mogilno: współrzędne czasu historycznego przestrzeń geokulturowa” i „Hymy klubów piłkarskich na przykladzie drużyn polskich i angielskich”
  • gra zespołowa : „Optymolizacja serwisów internetowych na studium przypadku witryny E-Bankier.pl” i Psychodramatyczne Gry Strategiczne i „Media jako czwarta władza”
  • gra słownikowa : „Analiza czasowo-częstotliwościowa sygnałów szumowych detektorów terahercowych na bazie tranzystorów FET” oraz „Portret społeczeństwa przedstawiony przez Jane Austen w powieści „Rozważna i romantyczna””
  • gra zespołowa : „Jan II Sobieski w świetle listów do Marysieńki” oraz „Media elektroniczne w systemie komunikacji interpersonalnej w instytutucjach Unii Europejskiej”
  • zabawa menedżerska : „Cywilizacja śmierci – kulturowe uwarunkowania zachowań proekologicznych” oraz „Dobra osobiste człowieka a środki społecznego przekazu”
  • symulacja zespołowa : „Obóz jeńców i internowanych w Strzałkowie historia i teraźniejszość” i „Literatura polska poza zasięgiem cenzury 1944-1990”
  • zabawa strategiczna : „Opady atmosferyczne na Roztoczu” oraz „Wybrane hymny państw Unii Europejskiej w kontekscie historycznym i symbolicznym”
  • zabawa komunikacyjna : „Gry komputerowe ich środowisko, wybrane aspekty pozatechniczne i odbiorczy” oraz „Reklama i public relations na studium przypadku działalności sieci Hoteli Pietrak”