Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez choroby stanowi ogromny problem zarówno dla pracodawców, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu pracownik nie będzie wykonywać zawodowych obowiązków, lecz również mu się należy za ten okres wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do wyznaczonej liczby dni wypłaca je firma, a później ten obowiązek przejmuje ZUS.

W zapobieganiu chorób pracowniczych niezwykle istota jest prewencja, z tego też powodu w takie działania niejednokrotnie angażuje się również Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z istotniejszych obszarów, w których podjęto tego typu działania, jest zapobieganie negatywnym skutkom zawodowego stresu wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu zostały przygotowane liczne warsztaty i kursy poświęcone tej tematyce.

Pracodawcy w ramach tego projektu będą mogli skorzystać dodatkowo z szeregu narzędzi, które pozwolą zbadać ryzyko w prowadzonych przez nich firmach. Dzięki temu można będzie zainicjować odpowiednie działania naprawcze, a dodatkowo wdrożyć środki profilaktyczne zapobiegające pojawieniu się stresu związanego z pracą.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten czynnik to jeden z bardzo często występujących przyczyn pracowniczych chorób. Ocenia się, że około 60 procent lekarskich zwolnień będzie efektem problemów z nieradzeniem sobie z nadmiarem presji w pracy. Tylko zaburzenia w układzie ruchu zgłaszane są częściej pośród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Zbyt długi stres może się bardzo negatywnie odbić na rozmaitych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Może spowodować rosnące problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a w ogóle nie leczony stać się może powodem poważnych dolegliwości. Zbyt długie narażanie na warunki stresowe może się nawet skończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie są nawet świadomi, jak niepożądane skutki dla nich może nieść życie w nieustannym stresie. Rezultaty takiej sytuacji odbywają się również na działaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza motywacja i produktywność, a rośnie liczba wypadków i zwolnień chorobowych.