Gry edukacyjne – materiały do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy że na programie Trening Interpersonalny i Symulacje Szkoleniowe zezwala się na następujące opracowania do egzaminu:

  • zabawa zespołowa : „Projekt wycieczki turystycznej po Londynie” oraz „Komunikacja wsród spostowców. Na przykładzie grupy maratończyków”
  • zabawa biznesowa – „Wizja społeczeństwa w dramacie naturalistycznym na danych źródłowych z dostępnych utworów Henryka Ibsena i Gerharta Mauptmanna” i „Terroryzm jako forma nacisku służąca do realizacji określonych celów politycznych”
  • gra edukacyjna : „Dziecko w kulturze na przełomie wieków” oraz Literackie Gry Symulacyjne i „Ludzie tygodnika „Polityka” przed o po transformacji 1981-2000”
  • gra strategiczna : „Modele wychowania w Grecji starożytnej” oraz „Gra komputerowa: naśladownictwo i odwzorowywanie świata realnego”
  • zabawa menedżerska : „Cyberfeminizm – kobieca podmiotowość w świecie nowych technologii” i „Bezmiar ludzkiego cierpienia – wyrażenie niewyrażalnego. Sposoby zapisu obozowego cierpienia”
  • zabawa edukacyjna : „Porównanie warunków pobytu kuracjuszy w Uzdrowisku Nałeczów i w Uzdrowisku Ciechocinek” i „Społeczność lokalna na drodze do wspólnej Europy”
  • symulacja decyzyjna – „Obraz kobiety w polskiej prozie fantasy ujęcie feminizmu” oraz „Pieśń maryjna jej funkcje”
  • gra biznesowa – „Bułgarskie i ukraińskie tradycje weselna studium porównawcze” oraz „Jak widzą nas inni? Stereotyp Polaka w Stanach Zjednoczonych”
  • gra kreatywna – „Integracja europejska, a chrześcijaństwo w Polsce” oraz „Trzecia Rzesza w opiniach pracy polskiej w latach 1933-1939 ”