Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z audytem przedsięwzięcia nr FGF/17 6 8 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania dotacji z Panatlantyckiego Programu Wyrównawczego

Porządek debata podczas konferencji zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • „Analiza przyczyn braku aktywności niektórych samorządów
 • Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego
 • Analiza prawidłowości doboru wskaźników monitorowania dla PO IG
 • Analiza sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium podyplomowego Sale konferencyjne Szkolenia w Katowicach
 • Analiza systemu monitoringu na pozimie regionalnym
 • Rozpoznawalność i znajomość marki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Analiza i identyfikacja podmiotów podejmujących lokalne inicjatywy na terenach wiejskich
 • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim”
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem skuteczności w poniższych dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja dywanów i chodników
 • Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
 • Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa
 • Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Działalność związków zawodowych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: chrzanowski oraz nowotomyski

  Upoważnieni beneficjenci to: „ROLIMPEX” S.A., Fabryka Maszyn i Urządzeń Famak S.A., GZW Odbudowa i Tuning, Zakład Produkcyjny Usługowy „Sowbet”, „ASTA-NET ” Małdziński, Ryczek Sp. Jawna , Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa , Business Platform Sp. z o.o., DYWILAN , HUMAN LABEL Samojedny i Wspólnicy sp. j., OK SYSTEM POLSKA , Smolicz Hanna Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ,,Ilumni”, Translocus Sp. z o. o., CONS CONTROL – SYSTEM Kupiec Marcin, Novotherm Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o.w Radomsku

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.