Aktualności – weryfikacja – Szkolenie Dla Trenerów

Powiadomienie – test – Kurs Coachów


W tym miejscu prezentujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla klientów w module „Szkoła Coachów HR:

Celem egzaminowanego w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych pracowników jednej z przedstawionych tutaj jednostek niepublicznych i fundacji, a w drugiej części zadania przeprowadzenie dla tej jednostki warsztatu na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z poniższych problemów.

W gronie egzaminatorów znajdzie się powszechnie znany mówca od wielu lat przygotowujący Wystąpienia inspirującego mówcy – Tadeusz Rychard

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Prosprzedażowa postawa w obsłudze klienta
 • Standaryzacja pracy
 • zarządzanie procesami, czasem, zasobami
 • Zarządzanie czasem: efektywna praca, dobry wypoczynek


  ZESTAWIENIE STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH DOPUSZCZAMY ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SIEDLISKACH
 • KLUB SPORTOWY „BAZA MRĄGOWO”
 • STOWARZYSZENIE „HIPODROM”
 • POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW
 • STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE „DOM POLSKI”
 • STOWARZYSZENIE JUSTITIA
 • STOWARZYSZENIE KLUB PRZYJACIÓŁ ŻYCIA
 • TOWARZYSTWO WSPIERANIA RODZIN
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KRAJU „TARCZA”
 • FUNDACJA APETYT NA KULTURĘ
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „OLIMP” PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W DĘBICY
 • GOSTYŃSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT „NOE”
 • ŻOLIBORSKIE STOWARZYSZENIE „DOM RODZINA CZŁOWIEK”
 • STOWARZYSZENIE PLANETA WSPARCIE
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W SŁUPSKU